Inledning

När det gäller den miljömässiga hållbarheten har Jämtkraft goda förutsättningar att kunna bidra positivt. Jämtkrafts el och värme kommer från förnybara energikällor vilket förstås är positivt för klimatet. Vi kan också se till att elen och värmen produceras på ett hållbart sätt och att fjärrvärmenät och elnät byggs och underhålls med största möjliga miljöhänsyn. Då minskar vi de negativa miljöeffekterna. Våra miljömål för 2017, utifrån FN:s globala mål, handlade om att erbjuda hållbar energi för alla, hållbar infrastruktur och bekämpa klimatpåverkan.