Utsläpp till luft

Jämtkrafts utsläpp av växthusgaser påverkar atmosfären och den globala uppvärmningen. Nedan finns en sammanställning över utsläppen, uppdelat på tre delar:

  • Scope 1: Direkta utsläpp från egenägda källor
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme
  • Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, bland annat från leverantörer och tjänsteresor

Merparten av koldioxidutsläppen kommer från användningen av torv vid fjärrvärmeverket i Lugnvik. Sedan 2011 har Jämtkrafts totala CO2-utsläpp minskat med 26 procent.

Av stapeldiagrammet nedan framgår Jämtkrafts klimatpåverkan de senaste två åren jämfört med basåret 2011.

Koldioxidutsläpp

 

2017

30 947 ton

2016

29 930 ton

2011

41 961 ton

 

2017

2016

2011

Biogen CO2 biogas, ton

 199

193

972

Biogen CO2 träbränsle, ton

 284 704

276 486

293 141

Scope 1/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

 15

15

18

Scope 1/fossil värmeproduktion, kg CO2e/MWh

 633

668

720

Scope 1/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

 26

25

31

Scope 2/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

 0,1

0,1

0,9

Scope 1-3/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

 16

17

22