Verksamhetens miljöpåverkan

All verksamhet har en miljöpåverkan i större eller mindre grad. Jämtkrafts verksamhet delas in i fyra områden där den största miljöpåverkan finns: vattenkraft elproduktion, vindkraft elproduktion, värme och elnät. Vi bedömer påverkan, risker och möjligheter utifrån de olika områdena.

Genom att genomföra riskanalyser, både inom befintlig verksamhet och i nya projekt, belyses påverkan och konsekvenser. Analysen och kunskapen används för att förhindra eller minska risker att problem uppstår och att eventuella åtgärder kan sättas in i förebyggande syfte. 

Risker och möjligheter

Verksamhetsområde

Påverkan

Risker

Möjligheter

Vattenkraft elproduktion

Undanträngning
Biologisk mångfald 

Dammbrott

Vandringshinder 

Förnybar elproduktion

Reglerkraft

Skapande av vandringsvägar 

Vindkraft elproduktion

Undanträngning
Biologisk mångfald
Ljudutbredning 

 

Lokal begränsning av tillgänglighet av natur

Begränsning i utbredning av flora och fauna

Exponering av ”ljudförorening”

Nedfallande is

Förnybar elproduktion 

Elnät

Undanträngning
Biologisk mångfald
Elektromagnetiska fält

 

Strömavbrott

Tillgång till el 

Värme 

Undanträngning
Biologisk mångfald
Transporter

Avbrott i värmetillförsel 

Förnybar värme Elproduktion