Affärsmodell

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är en dialog med de som berörs av verksamheten, intressenterna.

Jämtkrafts värdekedja

Jämtkrafts uppdrag, vision och målbild

Ikon - Resurser in 

De resurser vi jobbar med är; energi från sol, vind, vatten och skog samt finansiella, maskinella och personella tillgångar. Förnybar energi omvandlas till el och värme i våra produktionsanläggningarAndra tillgångar i den här processen är till exempel; partners och deras kompetens samt branschsamverkan. 

Ikon - Hur vi gör 

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och värme. Den el vi producerar själva kommer från förnybara energikällor. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och externa tjänster som till exempel drift, underhåll och redovisning till vindkraftparker. Jämtkraft erbjuder även elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket CLEVER som från 2019 har namnändrats till Bee. 

Ikon - Vårt erbjudande 

Från egenproducerad förnybar energi erbjuder vi hållbara energilösningar, såsom el- och värmeavtal, elbilsladdning, delägande i solpark och vattenkraft samt energioptimering. Vår affärsidé är att tillgodose och utveckla kundernas behov av hållbara energilösningar i Norden.

Ikon - Värdet vi skapar

Med kompetenta medarbetare och övriga resurser i företaget kan vi tillhandahålla ägarkommunerna och dess medborgare, kunder och intressenter unika energilösningar som bidrar till hållbar bekvämlighet med en leveranssäker infrastruktur.

Organisation

Ansvar för miljö, ekonomi och sociala aspekter är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare beaktar vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb.

 Jämtkrafts organisation för hållbarhetsarbete

Grunden för Jämtkrafts hållbarhetsarbete lades 1996 då den första miljöpolicyn fastställdes. Sedan 2003 är Jämtkraft miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och övergripande styrning av dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med hållbar utveckling. Ledarskapet inom varje funktion bär ett ansvar att tänka framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån ekonomi, miljö och ett socialt perspektiv samt ge stöd till medarbetarna i de dagliga uppgifterna. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts stab och stäms av i koncernledningsgruppen.

Arbetet med hållbarhet genomsyras i hela organisationen (se figuren ovan).