Stabilt och starkt 2018 – nu rustar vi oss för framtiden

Jag sammanfattar 2018 med orden stabilt och starkt. Både när det gäller resultat och verksamhet. Jämtkraftkoncernens verksamhet är stabil och stark med fantastiskt engagerade och kompetenta kollegor vilket avspeglas i det ekonomiska utfallet.

Erik Brandsma, vd Jämtkraft

Erik Brandsma, VD Jämtkraft

Foto: Kai Lundin

2018 levererade vi en vinst på 447 miljoner kronor före skatt. Räntabiliteten är 16,1 procent. Mätt över en rullande fyraårsperiod är räntabiliteten 10,5 procent. Vilket överstiger ägarnas avkastningskrav på tio procent före skatt.

Det är givetvis fantastiskt roligt att blicka tillbaka på ett sådant starkt år men jag vill gärna också fokusera framåt. Hela energibranschen har en central roll i omställningen till ett 100 procent fossilfritt samhälle och som regionalt energibolag har vi unika möjligheter att bidra till den omställningen.

Men vi kan inte göra det själva, ensam är inte stark. Jämtkraft tar gärna initiativ och driver på utvecklingen mot ett mer klimatsnällt samhälle men det går både fortare och lättare om vi är flera som samarbetar. Jag tror på öppenhet och samverkan, mellan oss, andra energibolag och partners. Mellan oss, våra kunder och ägare. Mellan oss och samhället i stort.

Våra kunder har stora förväntningar på både hållbarhet och bekvämlighet. Vi ser ett stort intresse för att själv vara med och producera, lagra, dela och givetvis optimera sin energianvändning och vi jobbar på olika sätt för att tillgodose dessa behov. Det gäller att med hjälp av relationen med våra kunder, digitaliseringen och innovationskraft bygga nya hållbara affärsmodeller. Vi vill vara i framkant och hitta nya lösningar för våra kunder.

För att bidra till omställningen har vi tillsammans med fyra andra energibolag bildat ett nytt bolag, Power2U, för att satsa på innovativa lösningar för lokala energisystem. Det handlar om att koppla ihop traditionell el- och värme i fastigheten med nya komponenter såsom solceller, elbilar och externa batterier för att hitta den mest effektiva energianvändningen. Börsnoterade fastighetsbolaget Diös och kommunalägda Östersundshem är två av våra lokala partners i det här arbetet. Sådant utvecklingstänk tillhör kanske inte den traditionella bilden av vad vi inom Jämtkraft arbetar med men det är åt det här hållet vi med kraft kommer att gå mot framtiden.

I Åre är vi först i världen med digitaliserat fjärrvärmenät. Det är ett pilotprojekt som vi driver tillsammans med Uppsalaföretaget Ngenic för att testa ny teknologi. I Åre har vi också genomfört den största utbyggnaden av fjärrvärmenätet i byn sedan 90-talet och byggt ett nytt värmeverk. Fjärrvärme är en viktig del i vår hållbara energimix.

Med en leveranssäkerhet på 99,99 procent 2018 har Jämtkraft idag ett av Sveriges mest leveranssäkra elnät. Det är vi stolta över. Tack vare ett långsiktigt perspektiv och investeringar på mer än en miljard kronor i vädersäkring kan vi erbjuda ett av Sveriges tryggaste regionala nät till våra kunder. Vi kommer att fortsätta med detta viktiga arbete även framåt.

För att rusta Jämtkraft för framtiden kommer vi fokusera vår utveckling på ett antal punkter: förvalta och utveckla vår starka position i regionen och vårt varumärke i Jämtland och Sverige. Öka synergierna inom Jämtkraft och möta våra kunder som Ett Jämtkraft. Bredda vår elproduktionsportfölj med en balanserad del vind och sol och investera i en effektivisering av vår befintliga vattenkraft. Fortsätta investera i en effektiv kraftvärmeproduktion och -leverans i länet. Utveckla våra kunderbjudanden i en tid med ökade krav på hållbarhet, säkerhet och digitalisering. Vi gör detta själv och tillsammans med partners. Självklart ska vi vidare öka lönsamheten i vår verksamhet via effektivisering, prioritering och positionering. Det gäller Jämtkraftkoncernen inklusive våra delägda bolag såsom Power2U, Dalakraft, Bee, Nordkraft och SKS.

Jämtkraft vill och ska bidra till samhällsutveckling och företagsamhet, kort och gott att medverka till att Jämtland Härjedalen är ett bra ställe att verka, leva och bo på. Vi verkar under mottot: det som är bra för Jämtland är bra för Jämtkraft. Vi har ambitionen att vara Sveriges bästa energipartner för dig som kund, granne, intresseorganisation, företag eller kommun.

Det är en mycket spännande omställning vi är på väg in i. Jag anser att vi som regionalt bolag har alla förutsättningar att lyckas och förmåga att leda utformningen av det nya energilandskapet. Det finns en otrolig dynamik och positiv framåtanda i regionen! Under mitt första år som länsbo har jag träffat många initiativrika, kompetenta och driftiga människor, både här på Jämtkraft och utanför huset. Jag känner mig varmt välkommen och ser det som en förmån att bo och leva i Jämtland och att få vara med i det utvecklingsarbete vi står inför.

Erik Brandsma
vd & koncernchef
Jämtkraft AB