Kunder

Jämtkraft är en jämtländsk energikoncern med Norden som marknad. Företaget är starkt förankrat på den regionala marknaden men företaget har många samarbetspartners och kunder i övriga delar av Sverige och Norden. Vårt fokus, enligt kundernas behov och ägarnas uppdrag, är att erbjuda energilösningar från förnybar energi. Kunderna visar ökat intresse för innovativa tjänster och produkter som bidrar i energiomställningen.

Jämtkraft Elnät ser till att det finns möjlighet att ansluta nya kunder för både konsumtion och produktion av el. Under 2018 ser vi en allt ökande trend när det gäller våra kunders egen produktion av solel. Vi har anslutit cirka 130 solelanläggningar 2018, jämfört med cirka 75 stycken vardera år 2016 och år 2017. Dessutom är det större anläggningar som ansluts, med betydligt större elproduktion än tidigare. En trend vi bedömer kommer fortsätta.

Dela vattnet är en lagringstjänst kopplat till solenergi som gör det möjligt att lagra överskottsel från solpaneler på ett enkelt och prisvärt sätt. I "molnet"  kan överskottsproduktionen från solpanelerna på sommaren sparas till vintern, när kunden använder som mest el. Tjänsten lanserades under 2017 och har gett nya kunder och uppmärksamhet med en ny typ av tjänst i energibranschen som skapar kundnytta. 

I ett projekt tillsammans med företaget Ngenic och Energimyndigheten driver Jämtkraft världens första digitaliserade fjärrvärmenät. Genom digital styrning går det att optimera värmen och spara energi i bostäder och lokaler. När det är som mest aktiviteter och rörelse i bostaden, till exempel morgon och kväll, prioriteras varmvattenanvändning istället för värme. Målet med digitaliseringen är mer resurssnål och bättre fördelad fjärrvärme. 

Jämtkraft och Östersundshem projekterar för en solpark och gör därmed en gemensam satsning på förnybar el och bidrar till målet om en fossilbränslefri region. Mest troligt sätts spaden i jorden sensommaren 2019 för en av Sveriges största anläggningar för elproduktion från solen. Parken kommer efter uppförandet att ägas av företag och privatpersoner genom andelar i en ekonomisk förening. En ägarandel kostar runt tusenlappen och ger 100 kWh solel per år.

Nöjda kunder

Varje år medverkar Jämtkraft i Svenskt Kvalitetsindex, (SKI) för att få en indikator på hur nöjda kunderna är. För Jämtkraft är det viktigt att vårda kundrelationen och utveckla produkterna och varumärket på ett sätt som är attraktivt för kunderna utifrån deras behov. Resultatet 2018 visar att kundnöjdheten för branschen som helhet är oförändrad. Trenden att samhällsengagemang och miljöprofil ger nöjdare kunder stärks. Jämtkraft har klättrat från en 13:de till en 4:e plats, till stor del beroende på resultatet av att vi jobbar med samhällsengagemang och vår miljöprofil. Kundernas bedömning har ökat nöjdhetsindex från 70,4 till 74,8 som är långt över branschsnittets index på 65,9. Undersökning stämmer väl överens med det vi pratar om och gör på Jämtkraft, vårt resultat är bra men det belyser även vilka frågor vi måste jobba vidare med:

  • Samhällsansvar – Hur vi bidrar till utveckling i regionen/våra ägarkommuner

  • Hållbar utveckling – Berätta vad vi gör och hur vi gör det

  • Kundens förväntningar på digital utveckling och hur det förenklar vardagssysslor och relationen kund – bolag.

  • Lojalitet - Skapa bra relationer med våra intressenter

  • Service - Vara proaktiva och leverera enligt förväntan och lite mer.

Ett annat värde som Jämtkraft följer upp är hur kunderna uppfattar att företaget månar om kunderna. I år har vi här ett resultat på 73,8. 2017 var siffran 73,1. Branschens siffra är 65,3.