Målanalys Miljö

År 2025 ska vi vara fossilfria (noll CO2e-utsläpp) från våra egna fordon.
Mål 2018: 330 ton CO2
Utfall 2018: röd 395 ton CO2e

Kommentar: 15% mer bränsle köptes in till våra egna fordon. Under året har en strategi fastställts för hur övergången till fossilfria transporter ska ske. Vi ser att år 2025 kommer en större del av våra egna fordon utgöras av elfordon. En viktig del i omställningen är att tanka förnybara bränslen i befintliga bilar. Vi ska gå över till elfordon i den takt utvecklingen medger. 


Vi ska minska CO2e-utsläpp i värmeproduktion från fossila bränslen och torv på ca 20 000 ton CO2e år 2016 till 0 ton år 2025.
Mål 2018: CO2e-utsläpp från fossil oljeproduktion; 800 ton CO2e och från transporter; 1040 ton CO2e. Totalt: 1840 ton CO2e.
Utfall 2018: röd 3 131 ton CO2e från olja och 1 036 ton CO2e från transporter. Totalt: 4 168 ton CO2e.

Kommentar: Det totala målet nåddes inte då ett stort haveri i kraftvärmeverket i december ledde till två veckors fossil oljeeldning (ej HVO) under en kall period. Transportmålet nåddes för helåret.