Inledning

Den ekonomiska dimensionen i Jämtkrafts hållbarhetsarbete definieras som ekonomisk utveckling som inte medför några negativa konsekvenser för varken den ekologiska eller sociala dimensionen. Det är viktigt att vår verksamhet utvecklar produkter och tjänster som efterfrågas av våra kunder och att utvecklingen av Jämtkraft sker inom de planetära gränserna. Jämtkrafts affärsmodell skapar tillväxt och lönsamhet samtidigt som den bidrar till en bättre framtid för kommande generationer.

FN:s globala mål

Vi ska kontinuerligt utveckla våra affärer med fokus på långsiktig lönsamhet och hållbara affärer. En viktig del i vår strategi är att skapa tillväxt både själva och tillsammans med partners. Vi ska vara en aktiv part i utvecklingen av förnybar energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker regionens näringsliv och konkurrenskraft.

Våra ägare har gett oss i uppdrag att leverera energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser.