Affärsmodell

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är dialog med de som berörs av verksamheten, intressenterna.

Jämtkrafts värdekedja: 1. Resurser in, 2. Hur vi gör, 3. Vårt erbjudande, 4. Värdet vi skapar.

Jämtkrafts värdekedja

Resurs ikon

1. Resurser in

De resurser vi jobbar med är energi från: sol, vind, vatten och skog samt finansiella, maskinella och personella tillgångar. Förnybar energi omvandlas till el och värme i våra produktionsanläggningar. Andra tillgångar i den här processen är till exempel partners och deras kompetens samt branschsamverkan. 

Vi gör - ikon

2. Hur vi gör

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och värme. Den el vi producerar själva kommer från förnybara energikällor. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och externa tjänster som till exempel drift, underhåll och redovisning till vindkraftparker – det vi kallar för ”Park Management”Jämtkraft erbjuder även elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket Bee Charging Solutions. 

Erbjudande ikon

3. Vårt erbjudande

Från egenproducerad förnybar energi erbjuder vi hållbara energilösningar, som el- och värmeavtal, elbilsladdning, delägande i solpark och vattenkraft samt energioptimering. Vår affärsidé är att tillgodose och utveckla kundernas behov av hållbara energilösningar i Norden. 

Värde ikon

4. Värdet vi skapar

Med kompetenta medarbetare och övriga resurser i företaget kan vi tillhandahålla ägarkommunerna och dess medborgare, kunder och intressenter unika energilösningar som bidrar till hållbar bekvämlighet med en leveranssäker infrastruktur. 

Organisation

Jämtkrafts organisationskarta. Vd samt enheterna Elnät, Kvalitet & Service, Ekonomi & Finans, Strategi & innovation, HR, Elproduktion, Kommunikation, Värme samt Energilösningar. Under enheterna finns även ett antal avdelningar.

Jämtkrafts organisationskarta. Vd samt enheterna Elnät, Kvalitet & Service, Ekonomi & Finans, Strategi & Innovation, HR, Elproduktion, Kommunikation, Värme och Energilösningar. Under enheterna finns även ett antal avdelningar.

Ansvar för vårt hållbarhetsarbete är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare beaktar vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb. 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och övergripande styrning av dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med hållbar utveckling. Ledarna inom varje funktion har ansvar för att tänka framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån hållbarhet samt ge stöd till medarbetarna i de dagliga uppgifterna. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts enheter och stäms av i koncernledningsgruppen.