Att framtidssäkra Jämtkraft handlar om balans

Energibranschen är en av de sektorer som har störst möjlighet att påverka världens chanser att nå klimatmålen. Som aktör i den branschen är det en förmån och ett ansvar.

Erik Brandsma, vd Jämtkraft AB

Energibranschen är en av de sektorer som har störst möjlighet att påverka världens chanser att nå klimatmålen. Som aktör i den branschen är det en förmån och ett ansvar. Vi på Jämtkraft är fast beslutna om att bidra till dessa mål och att en omställning till fossilfri energiförsörjning är den enda vägen dit. Därför vill vi öka andelen förnybar energi. Det vill vi göra genom att erbjuda fler kunder förnybar urkraft från sol, vind, vatten och skog. I Jämtland finns det gott om rika skogar, friska vindar och strömmande vatten. Och solen lyser även här på våra breddgrader. Den viktigaste kraften är dock vår egen energi. Den som kommer inifrån dig och inifrån oss. Det är vi som bor, jobbar och växer upp här som avgör vilken framtid vi skapar för Jämtland. Och för världen. Häftigt va?

Jag sammanfattade mitt första år som VD och år 2018 som stabilt och starkt. 2019 års resultat är likväl stabilt och vi levererade ett resultat före skatt på 412 miljoner kronor. Återigen en ny höjdpunkt i Jämtkrafts historia. Det goda resultatet är en balans av väder, långsiktig positionering och kompetenta kollegor. Jag fascineras dagligen över den gemensamma kompetensen och engagemanget som finns hos mina medarbetare, det inspirerar även mig som ledare.

Jämtkraft är väl positionerad i den dynamiska samhällsutvecklingen vi ser omkring oss. Vi balanserar en förvaltande verksamhet som andas robusthet, trygghet och förtroende med en framåtriktande verksamhet där vi driver affärsutveckling, innovation och partnerskap. Den balansakten är inte lätt men helt nödvändigt för att långsiktigt framtidssäkra Jämtkraft. En annan utmaning är att balansera väder med lönsamhet. Väder är den största enskilda faktor som påverkar vår tillgång till vatten, vind och biobränsle.

Ett minnesvärt år

Det starka samhällsengagemanget för klimatet genomsyrar också vår verksamhet där Jämtkrafts ambition och målsättning är att vara en del av en samhällsutveckling som tar ansvar för att leverera fossilfri energi. Att positionera sig som energibolag i en föränderlig värld är inte enkelt, men eftersträvansvärt. Vår vision att vara Sveriges bästa energipartner 2025 är befäst och via vårt ledarskap, våra partners, våra resurser och prioriteringar har vi kommit en bra bit på väg.

Under 2019 etablerades en ny enhet; Strategi, Innovation och Hållbarhet som ska utveckla affärsmodeller och via omvärldsanalys skapa ett underlag för fortsatt strategi. Tack vara den enheten är vi med i matchen om smarta samhällen, digitalisering, solenergi, vätgas och allt annat som är relevant för oss som regionalt energibolag och samhällsbyggare.

I början av 2020 tog Jämtkrafts styrelse ett viktigt beslut kring Långforsens kraftstation. Ett beslut att avveckla kraftstationen sätter punkt för år av diskussioner som berört många. Att poängtera är dock att ryggraden i det svenska energisystemet är fortsatt vattenkraft. Här är det avgörande att vi och resten av energibranschen visar tydligt att vattenkraft kan gå hand i hand med miljö, natur och besöksnäring. 

Mer förnybar energi

Det centrala i vår verksamhet är fortsatt elproduktion, värme och distribution, med vattenkraft som bas. Under 2019 byggde och invigde vi Sveriges mest moderna solcellspark och breddade därmed vår elproduktion. Dessutom bidrog alla medarbetare på Jämtkraft att skapa den parken tillsammans genom att sätta de första solpanelerna på plats. Den medarbetardagen var både minnesvärd och symbolisk för framtida kraft och nyttjande av sol som energikälla. Då det gäller elproduktion kopplad till vind så har projektet Hocksjön stor potential till en balanserad portfölj av elproduktion i Jämtkraft. Vi avvaktar tillståndsprocessen men den dialog vi haft med närboende, entreprenörer och samarbetspartners är ett bevis på att en nyckel till framgång är att utveckla vår verksamhet i samklang med samhället och i ständig dialog.

Stark aktör i omställningen

Under 2019 fortsatte utsläppen att öka, COP-mötet i Madrid blev en besvikelse, USA hoppade av klimatöverenskommelsen och den svenska energiöverenskommelsen från 2016 stannade av. Att vi på Jämtkraft tar dessa händelser till oss är viktigt och ska fungera som en fortsatt inspiration till att vi ska vara ett bolag som gör skillnad, på riktigt.

Sverige har en vilja att leda omvärlden till att bli fossilfri. Jämtkraft har som målsättning att vara en stark aktör till att det målet ska infrias, men framförallt är vi ett regionalt bolag i Jämtland med ett stort intresse att vara en samhällsbyggare och möjliggörare för regional utveckling. Glädjande kan vi konstatera att Jämtkraft minskat sitt koldioxidutsläpp med 39 procent under 2019, vilket till stor del beror på vårt beslut att förbruka mindre torv. Ett driftsäkert år med mindre förbrukning av fossil olja är en ytterligare parameter till den positiva utvecklingen.

 I stort och smått finns vi med och stöttar, tar initiativ och leder samhällsutvecklingen i Jämtland. Genom stöttning av idrotts- och kulturella föreningar och klubbar, via event och genom engagemang i samhälleliga initiativ som ”Hej Främling” och ungdomars entreprenörskap via UF – Ung företagsamhet, finns en bredd i engagemanget i länet. Vi har initiativ i samtliga ägarkommuner och ser oss också engagerade där våra kunder finns.

Tillsammans löser vi behoven

Våra partnerskap med nationella Volkswagen och Diös är exempel på partnersamarbeten där vi som energibolag erbjuder våra produkter och tjänster för att effektivisera och optimera energi, men också på hur framtida affärsmodeller kommer att se ut. Under 2019 adderade vi ytterligare partners till vårt bolag där vi tror på att våra gemensamma handlingar kommer att leda till ett bättre samhälle i Jämtland och i Sverige.

Ensam är aldrig stark och våra samarbeten med andra energibolag ger både kraft och mod att fortsätta utvecklas och vara initiativrika. Vi utvecklar det gemensamägda bolaget ”Bee charging solutions” och vi etablerade ett nytt bolag ”Utvecklingskluster Energi AB” tillsammans med Öresundskraft, Tekniska verken i Linköping, Jönköpings energi och Umeå energi. Bolaget ska leda den digitala tjänsteutvecklingen i energiarenan. Vi stärker vår relevans och konkurrenskraft på marknaden via samarbete med andra regionala energibolag och partners utanför energibranschen. Områden såsom digitalisering, automatisering, elektrifiering, batterilagring och energieffektivisering kommer vi att behöva lösa tillsammans.

Uppmärksammat

Medialt har vi uppmärksammats för både vår kreativitet att genomföra elnätsarbeten via elcykel till fjälls, vårt initiativ till inköp av fossilfritt flygbränsle för våra affärsresor och uppstartsprojektet kring en flygbränslefabrik för att via CO2 utvinna flygbränsle. Under Q4 2019 var det mediala genomslaget tre gånger större jämfört med hela 2018. Mediebilden av Jämtkraft är gynnsam med få negativt vinklade artiklar och bidrar till att vårt varumärke uppfattas som solitt.  

Under 2019 blev vi utsedd till ”Excellent arbetsgivare”, där vi prisades både för vårt hållbarhetsarbete och som attraktiv arbetsgivare. Vårt program för ledarskapsutveckling och ett dedikerat arbete för ökat medarbetarskap skapade grunden för nomineringen. Vi har också fått stiga högst upp på prispallen för vårt miljöarbete då vi erhöll 2019 års hållbarhetspris i Östersunds kommun.

Att få priser och utmärkelser är förstås fantastiskt och ett bevis på att vi gör rätt saker, men det är omsorgen om varandra, vår kompetens och vår kvalitet på arbetet på daglig basis som gör att jag med stolthet och tillförsikt ser på vårt pågående arbete med framtidssäkring.

Jag ser fram emot 2020. Vi har ett viktigt år framför oss där balans är en ledstjärna i våra satsningar att engagera oss i regional utveckling, utveckla nya lösningar för lagring och styrning av energi, en modern handelsverksamhet inom koncernen, en nätverksamhet som kräver investeringar i jämvikt med intäktsreglering, en lönsam partnerstrategi och en stabil produktionsportfölj. I en alltmer krävande omvärld i förändring behöver vi dessutom säkerställa harmoni för våra medarbetare. Balans i livet, på jobbet och som en del av det Jämtkraft vi vill vara tillsammans.

Erik Brandsma
vd & koncernchef Jämtkraft AB