Inledning

Jämtkraft vill ha hållbara relationer i flera perspektiv och lägger stor vikt vid kontinuerlig dialog i sina olika relationer. Vårt arbete för social hållbarhet är omfattande och berör flera intressenter.

FN:s globala mål

Till våra kunder levererar vi energi på daglig basis och för våra medarbetare ska Jämtkraft vara en trygg arbetsplats där medarbetarna ges utrymme att utvecklas. Hälsa och välbefinnande är ett område där vi arbetar med ständiga förbättringar och under året har vi haft temaveckor och återkommande friskvårdsaktiviteter på vår arbetsplats. Jämtkrafts arbete ska vara till gagn för samhället där vi verkar. Utöver vårt arbete med att producera och leverera hållbar el och värme till våra kunder understödjer vi klubbar och föreningar som arbetar för hälsa, välbefinnande och samhällsengagemang. FN:s globala mål genomsyrar vårt företags förhållningssätt i hållbarhetsarbetet.