Jämtkraft & Kunden

Jämtkraft är ett företag som har sina rötter i Jämtland. Företaget har dock många samarbetspartners och kunder i övriga delar av Sverige och Norden. Vårt fokus, enligt kundernas behov och ägarnas uppdrag, är att erbjuda energilösningar från förnybar energi. Kunderna visar ökat intresse för innovativa tjänster och produkter som bidrar i energiomställningen.

Associationen till Jämtkraft som ett hållbart, lokalt och innovativt företag syns tydligt i våra kundundersökningar via SKI – Svensk Kvalitetsindex mätningar och Energibarometern. 

Jämtkraft Elnät ombesörjer och tillgodoser att det finns möjlighet att ansluta nya kunder för både konsumtion och produktion av el. Under 2019 ser vi en fortsatt ökning när det gäller våra kunders egen produktion av solel. Vi har anslutit cirka 200 solelanläggningar under året. I den nybyggda solcellsparken har Jämtkraft sålt 11504 solcellsandelar fördelat på 314 kunder. En ägarandel i solcellsparken kostade cirka tusen kronor och ger 100 kWh solel per år. Det är både privatpersoner och företag i Jämtland som investerat i solcellsparken. Intresset för solel tror vi kommer att accelerera och att våra kunder fortsatt ser solel som ett attraktivt alternativ i den framtida energiportföljen.  

Under 2019 startade Jämtkraft flera innovativa projekt tillsammans med samarbetspartners för att bidra till en fossilfri verksamhet: 

 • Med företaget Power2U startade Jämtkraft ett projekt tillsammans med börsnoterade Diös, som har fastigheter i länet. Detta projekt genomförs för att styra energiförbrukningen i en fastighet för att verka för minskad elförbrukning för kund. Läs mer här.
 • I byn Duved, i Åre kommun, har Jämtkraft satsat stort och brett för att bidra till ett fossilfritt samhälle, läs vidare här.
 • Vidare fortsatte vi att testa energioptimering via digitalisering av fjärrvärmenät i Åre tillsammans med Ngenic och Energimyndigheten. Läs mer här.
 • Att lagra överskottsel via ”Dela vattnet” är ett projekt som startade 2017 men som fortsatt under år 2019. 

Kundnöjdhet

2019 medverkade Jämtkraft i mätningen Svenskt Kvalitetsindex, (SKI) för att få en indikator på hur nöjda våra kunder är. Svenskt Kvalitetsindex heltäckande kundundersökningar bygger på forskningsbaserade metoder och ger insikter och vägledning till organisationer som aktivt vill arbeta för fler nöjda kunder”  

För Jämtkraft är det av yttersta vikt att vårda kundrelationen och utveckla produkter på ett sätt som är attraktivt för kunderna utifrån deras behov. Trenden är att samhällsengagemang, miljöprofil och att uppfattas som ett innovativt bolag attraherar kunder.  

Jämtkraft har tappat i förhållande till fjolårets placering i SKI:s mätning för Elhandel och kundernas bedömning av företaget har sänkts från 74,8 i nöjdhetsindex till 72,5. Vi ligger dock fortsatt över Elhandels branschsnittindex som är 68,1. Detta resultat kan till stor del hänvisas till hur Jämtkraft jobbar med samhällsengagemangmiljö och innovation. Undersökningen stämmer väl överens med det vi pratar om och gör på Jämtkraft. Vårt resultat är bra, men det belyser även vilka frågor vi måste jobba vidare med för att bli bättre:  

 • Att måna om kunderna och deras verksamhet. 
 • Att vara pålitliga i vår kommunikation. 
 • Informera kunden kontinuerligt om att de har rätt avtal, justera avtal, berätta om utbud. 
 • Se över kontaktupplevelsen, kundresan, så att den håller mycket hög nivå gentemot alla kunder. 
 • Informera vid oplanerade avbrott – framförallt till företagskunderna.  
 • Fortsätta kommunicera vårt miljö- och hållbarhetsarbete. 

De frågor som mättes under indexet kundnöjdhet var:  

 • Hur nöjd är du som en totalupplevelse med att vara kund hos Jämtkraft?
 • Tänk dig en perfekt aktör i branschen. Hur nära eller långt ifrån en sån upplever du att Jämtkraft är?
 • I vilken mån anser du att Jämtkraft uppfyller dina förväntningar som kund?

Lojalitet

Ett annat värde som Jämtkraft mätte under år 2019 var lojalitet. Det värdet steg från 73,8 till 76,9 vilket är ett betyg som visar att våra kunder fortsatt ser oss som deras självklara partner i energibranschen. Snittet för branschen var 66,4.  

De frågor som mättes under indexet ”lojalitet” var:

 • Om du skulle välja elhandelsbolag idag, hur troligt skulle du välja Jämtkraft?
 • På vilket sätt talar du om Jämtkraft?
 • Hur troligt är det att du skulle rekommendera Jämtkraft för en vän eller kollega?

Att årligen mäta SKI är ett mått som kan användas för att se över kundnöjdhet och lojalitet. Jämtkraft ser det dock som sin största uppgift att på daglig basis möta kunder via Kundservice, Sociala medier, Webb och Kundbrev och där fånga upp frågor och funderingar som vi kan hjälpa våra kunder med. Vi ser det som vår största uppgift att vårda våra kunder, bibehålla våra goda relationer och de bästa ambassadörerna för vår verksamhet är våra kunder.