Affärsmodell

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är dialog med dem som berörs av verksamheten, intressenterna.

Jämtkrafts värdekedja

Jämtkrafts värdekedja

Resurser in

1. Resurser in

De resurser vi jobbar med är; energi från sol, vind, vatten och skog samt finansiella-, maskinella- och personella tillgångar. Förnybar energi omvandlas till el och värme i våra produktionsanläggningar. Andra tillgångar i den här processen är till exempel; partners och deras kompetens samt branschsamverkan. 

Ikon - Hur vi gör

2. Hur vi gör

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och värme. Den el vi producerar själva kommer från förnybara energikällor. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och externa tjänster som till exempel drift, underhåll och redovisning till vindkraftparker – det vi kallar för ”Park Management”. Jämtkraft erbjuder också elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket Bee Charging Solutions AB.

Ikon - Vårt erbjudande

3. Vårt erbjudande

Från egenproducerad förnybar energi erbjuder vi hållbara energilösningar, såsom el- och värmeavtal, elbilsladdning, delägande i solpark och vattenkraft samt energioptimering. Vår affärsidé är att tillgodose och utveckla kundernas behov av hållbara energilösningar i Norden.

Ikon - Värdet vi skapar

4. Värdet vi skapar

Med kompetenta medarbetare och övriga resurser i företaget kan vi tillhandahålla ägarkommunerna och dess medborgare, kunder och intressenter unika energilösningar som bidrar till hållbar bekvämlighet med en leveranssäker infrastruktur.

Organisation

Organisationskarta - Jämtkraft

Jämtkrafts organisationskarta: vd samt enheterna Elnät, Elproduktion, Krafthandel, Värme, Strategi, innovation & hållbarhet, HR, Energilösningar, Koncernstöd och Kommunikation.

Ansvar för vårt hållbarhetsarbete är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare beaktar vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb.

Jämtkraft är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och övergripande styrning av dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med hållbar utveckling. Ledarskapet inom varje funktion bär ett ansvar att tänka framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån hållbarhet samt ge stöd till medarbetarna i de dagliga uppgifterna. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts enheter och stäms av i koncernledningsgruppen.