Ordförande har ordet

Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft AB

2020 var inget vanligt år, i det stora handlar det om pandemin. Land efter land stängde ner helt eller delvis under det första kvartalet 2020. Givetvis hade styrelsen extra möten om hur vi hanterar bolaget och bolagets kunder för att navigera stadigt och vara förberedda. Vi fick också anledning att ta i de stora frågorna: Hur skulle ekonomin påverkas för våra privat- och företagskunder? Hur kan Jämtkraft bidra till samhället på fler sätt än de uppenbara? 

Jämtkrafts ledningsgrupp hade långt innan restriktionerna kom en plan för att minimera smittan på företaget. Ett år senare kan vi konstatera att det har varit väldigt låg smittspridning på företaget och att våra kunder har klarat sig relativt bra i förhållande till Jämtkraft. Samtidigt som konsekvenserna av pandemin har varit både svåra och jobbiga, har vi lärt oss mycket och det kommer att påverka hur vi beter oss framöver. 

2020 var heller inget vanligt år när det kommer till klimatförändringarna. De fyra senaste åren har varit de varmaste sedan mätningarna började. Även om ett enskilt år inte säger något, så var början av året varmt. Med välfyllda vattenmagasin och blåst blir energipriserna låga, för första gången i Sverige även negativa. Detta har påverkat årets resultat vilket inte är i nivå med de senaste årens resultat.

Även för Långforsens del blev det ett år utöver det vanliga. Långforsens vattenkraftverk har debatterats sedan 70-talet. Efter många möten och förhandlingar kunde vi konstatera att vi inte kom längre. Som den part som kunde lösa situationen fattade styrelsen därmed beslut i februari om att avveckla kraftstationen, ett arbete som fortsatt pågår.

I bolaget har ett strategiarbete pågått för att Jämtkraft ska vara fortsatt rustat för framtiden. De strategiska valen är många att fatta i omställningen av energilandskapet, kring el som motor i klimatomställningen samt kring ökade krav från kunder i tjänster och gränssnitt. Samtidigt möter vi ökad konkurrens från nya aktörer. För Jämtkrafts del har vi sett affärsmöjligheterna i värdeskapandet mellan produktion, förbrukning och lagring. Där har vi unika möjligheter att utveckla och utvecklas.

Samtidigt som vi har siktet ställt framåt, är vardagen i bolaget under förändring, med ett smartare arbetssätt och snabbare kundåterkoppling och flexibla lösningar som viktiga delar. Vi måste bli effektivare. Det är verkligen med bravur omställningen pågår. Jämtkraft har fått utmärkelsen excellent arbetsgivare!

Men mitt i allt som är ovanligt finns vanligheten. Jämtkraft är ett ledande regionalt, stabilt bolag med bra soliditet. Vi investerar i länet och i utveckling, vi har hög tillgänglighet i elnätet, nöjda kunder och ett starkt varumärke.

Stort tack till Vd, ledningsgrupp och alla medarbetare för ett väl genomfört 2020! Nu ser vi framemot ett ovanligt år till. Det är ju där affärsmöjligheterna finns. Och medaljerna.

Kerstin Arnemo, Styrelseordförande Jämtkraft AB