Utskriftsbar redovisning

Här hittar du pdf-versioner av redovisningarna.

Års- & koncernredovisning 2020

Hållbarhetsredovisning 2020

Året 2020