Nyckeltalsanalys

Resultat nyckeltal social hållbarhet 2020 kopplat till medarbetarna.

Mål: Max 3 personer har mer än 150 timmar, men inte mer än 200 timmar övertid, exklusive nödfallsövertid. Ingen av dessa personer får ha gjort mer än 150 timmar övertid under de två föregående åren.
Resultat:  Under 2020 var det en medarbetare som hade mer än 150 timmars men inte mer än 200 timmars övertid. Målet har uppnåtts.

Mål: 2018-2020 ska sjukfrånvaron i snitt inte överstiga 3 procent
Resultat:  För 2020 var den totala sjukfrånvaron 2,57 procent, 2019 var den 3 procent och 2018 2,3 procent. Målet har uppnåtts.

Mål: Inga dödsolyckor och inga allvarligt skadade i tjänsten (olycksfall med frånvaro).
Resultat: ❌ Under 2020 har inga dödsolyckor inträffat. 11 olyckor har rapporterats, varav en har lett till kortare sjukfrånvaro. Målet har inte uppnåtts.

Personalstruktur

Antalet anställda i Jämtkraft AB var per 31 december 2020, 408 st (298 män och 110 kvinnor, varav 396 var tillsvidareanställda (290 män och 106 kvinnor). Av de tillsvidareanställda har alla heltidsanställning, förutom ett mindre antal som själva valt att gå ner i sysselsättningsgrad. Under året har 31 nya tillsvidareanställda medarbetare anställts och under samma period har 20 tillsvidareanställda slutat, varav 8 har gått i pension.

Ålder 2020 2019 2018
<29 34 32 20
30-49 197 190 172
50-65 164 152 146
>= 66 1 1 0
Totalt 396 375 338

Antal tillsvidareanställda per 31 december.

Löner

Medellöner per 31 december 2020 (tillsvidareanställda hos Jämtkraft, exklusive vd)

Totalt: 38 503 kronor (2019: 37 859 kronor, 2018: 36 895 kronor)

Kvinnor: 38 945 kronor (2019: 38 014 kronor, 2018: 36 895 kronor)

Män: 38 339 kronor (2019; 37 806 kronor, 2018: 37 078 kronor)