Partnerskap i ett vidare perspektiv

I vår affärsstrategi belyser vi vikten av partnerskap för att växa och utvecklas med andra företag och organisationer med samma intresse som Jämtkraft att vara en samhällsaktör som bidrar till hållbarhet.

Under 2020 har ett antal partnerskap tecknats där vi utöver ett ekonomiskt incitament också bidrar med vår kunskap i energiomställning och hållbarhet. Ett av det större partnerskap vi tecknat är med Svenska Skidskytteförbundet där vår ambition är att tillsammans bidra till en ökad takt i energiomställningen, bland annat genom att föreläsa för de om energisystemet och hur man själv kan bidra till ett mindre klimatavtryck, men också genom att installera laddstolpar så att de kan ladda sina el- och hybridbilar vid träning på Östersund skidstadion.

På Jämtkraft stöttar vi samhällsengagemang och ideella föreningar som bidrar till ökad folkhälsa och ett hållbart samhälle som alla kan ta del av. Det partnerskapet betyder att vi stöttar föreningar, klubbar eller rörelser med ekonomiskt incitament eller kunskap som vi besitter.

Vi vill uppmuntra till ett rikt engagemang hos människor oavsett om det gäller idrott, kultur eller hållbarhetsarbete. Vi stödjer regionens idrotts-, kultur- och föreningsliv på flera sätt och via olika nätverk kan vi påverka och bidra med både kunskap och engagemang inom hållbarhetsarbete.

Med gräsrotssponsring stöttar Jämtkraft en mångfald av föreningar och verksamheter. Några exempel på vårt engagemang under 2020 var: Lokalen i Åre, Heimbygda, Digitalt St Olavslopp, ”Prova på-skolor inom fotboll, golf och ishockey”.

Våra större samarbeten var bland andra samarbetet som hållbarhetspartner till Svenska skidskytteförbundet, Jumpyard i Åre och Jämtland basket.

Under pandemin har det varit extra viktigt att vi fortsatt stötta föreningslivet och istället för att ställa in har ett flertal arrangörer genomfört digitala aktiviteter eller lopp du fått genomföra på egen hand eller digitalt.

Partnerskap ska bidra till att skapa goda relationer med människor i regionen. Våra kunder är ju ofta representerade i de klubbar och föreningar vi är involverade med. Sponsring är en viktig del av marknadsföringen av Jämtkraft och skapar värden för oss som vi och våra partners kan kommunicera. Vi genomför evenemang, möten, mässor och sponsorskap, det skapar intresse- och upplevelsebaserad kommunikation som vi marknadsför oss via. De tillfällen vi genomför våra evenemang ger oss också tillfälle att möta våra kunder, den viktigaste målgruppen vi har. Kunderna är i flera fall de som deltar i de event vi anordnar.

Våra samarbeten ska leda till mervärden för såväl våra partners, Jämtkraft och den gemensamma målgruppen. Vi tror på äkta engagemang och att finna gemensamma synergier med de partners vi har i vårt nätverk. Vi har en tydlig sponsorstrategi och policy, och vår del av sponsringen ska alltid mötas med en relevant motprestation som stärker vårt varumärke och våra relationer. Via några partnerskap har vi också exponering av vårt varumärke via namngivning av arenor.