Inledning

Jämtkraft producerar till största del förnybar energi från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter från skog och från trä- och skogsindustri. Vi arbetar för att el och värme produceras på ett hållbart sätt samt att fjärrvärme- och elnät byggs och underhålls med största möjliga miljöhänsyn.

FN:s globala mål