Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om Svensk NaturEnergi och vår verksamhet

Frågor och svar om Svensk NaturEnergi

Vilka uppgifter behöver jag lämna för att kunna teckna elavtal?

För att vi ska kunna ta över elleveransen behöver du lämna namn och personnummer på den som står på elnätsavtalet. Vi behöver också anläggningsID, områdesID, faktureringsadress samt startdatum och önskad avtalslängd.

Vad är anläggningsID?

AnläggningsID, som också kan kallas för GS1-nummer eller EAN-kod, är en specifik sifferkombination som identifierar ditt hushåll eller din lokal. Ditt anläggningsID består oftast av 18 siffror och börjar då alltid med 735999.

Var hittar jag mitt anläggningsID?

Det bör finnas på din nätfaktura alternativt kan du få det genom att kontakta ditt elnätsbolag.

Vad är områdesID?

Det består av tre bokstäver och anger var din anläggning finns (Exempelvis: STH). Uppgift om denna hittar du på din elnätsfaktura alternativt kan du få det genom att kontakta ditt elnätsbolag.

Vad är energiskatt?

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten kan variera från år till år och beslutas av Sveriges Riksdag.Skattesatsen är den samma för konsumenter och företag i hela Sverige. I samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, samt i kommunerna Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kan däremot hushåll och företag inom tjänstesektorn vara berättigade ett avdrag i deklarationen för energiskatt på el. Detta ersätter sedan 2017-01-01 den tidigare lägre energiskattesatsen på el, så kallad Norrskatt. Från och med årsskiftet 2017/2018 debiteras energiskatten via din elnätsfaktura.

Vad innebär rörligt elpris?

Rörligt pris fungerar bäst för den som är aktiv på elmarknaden. Ditt pris baseras på Nord Pools månadsmedelpris för det elområde du tillhör, och kan variera kraftigt månad för månad.

Är Jämtpriset ett rörligt eller ett fast elpris? 

Våra elinköpare bevakar marknaden varje timme och varje dag. De köper in den el du behöver för framtiden i en portfölj. Resultatet blir ett stabilt och förutsägbart elpris. Jämtpriset är ett förvaltat elpris, du får tillgång till en prisprognos på Mina sidor där du kan följa prisutvecklingen men du kan samtidigt vara trygg med att förvaltarna jobbar för att du ska få ett bra pris. 

Jag ska flytta, hur går jag tillväga?

Vid flytt anmäler du detta till ditt nätbolag: Vi (ditt elhandelsföretag) kommer då att få ett meddelande om avslutning gällande elleveransen och avtalet sägs upp i samband med att nätavtalet avslutas. Önskar du fortsätta köpa el av oss till din nya bostad behöver vi, efter att du tecknat nytt nätavtal, få uppgifter om anläggningsID, områdesID, faktureringsadress samt startdatum till den nya adressen.

Bor jag i lågskattekommun?

Som lågskattekommun räknas samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, samt kommunerna Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby.

Vad är skillnaden mellan nätägare och elhandelsföretag?

Nätägare är det företag som äger elnätet och elledningarna i det område där du bor och som ansvarar för underhållet och servicen av dem. Det är nätägaren som ansvarar för att överföringen av elen som du köper av din elleverantör fungerar som den ska. Nätavgiften består bland annat av abonnemangsavgift samt en överföringsavgift (kostnad för att transportera elen). Att byta nätägare är inte möjligt. Elhandelsföretag är det företag som du köper din el ifrån. Väljer du inte elhandelsföretag själv kommer du bli anvisad ett elhandelsföretag. Du är fri att byta elhandelsföretag enligt eget val. Du är även geografiskt obunden, så du som bor i södra Sverige kan köpa el från ett elhandelsföretag i norra Sverige och vice versa.

Jag har tappat bort min faktura - Hur gör jag?

Om du har tappat bort din faktura kan du logga in på Mina Sidor där du hittar alla dina fakturor. Det går även bra att kontakta vår Kundservice.

Jag ska på semester, kan jag få min faktura till en annan adress under en period?

Det är inga problem! Hör bara av dig till oss ett par veckor i förväg så ordnar vi det. Du kan även få din faktura via e-post.

Finns det andra alternativ än mejlfaktura?

Vi erbjuder både e-faktura som du enkelt anmäler via din internetbank samt autogiro. Du kan också få din faktura per post, kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Vilket elavtal är bäst för mig?

Det är väldigt svårt att svara på, det beror helt på dina förutsättningar och hur mycket eller lite kontroll du vill ha på din räkning. Har du hög förbrukning påverkar det såklart svängningarna på rörligt pris mer än om du förbrukar väldigt lite. Läs gärna mer om våra avtalsformer, eller kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig gärna.

Hur loggar jag in på Mina sidor?

Du som är kund hos oss kan skapa ett konto på vår tjänst Mina Sidor. Detta gör du med person- eller organisationsnummer och Mobilt BankID. 

Jag har installerat solceller - kan jag sälja min överskottsel till er?

Ja det kan du göra förutsatt att du är eller blir kund hos oss för din konsumtion, och att din elanläggning uppfyller kraven på så kallad mikroproduktion. När din mikroproduktionsanläggning är installerad och klar kommer vi automatiskt få information från nätbolaget om att din anläggning är i drift. Du behöver alltså inte teckna ett separat avtal för din mikroproduktion om du vill sälja din överskotts-el till oss. Den ersättning som vi erbjuder dig är elbörsen Nord Pools timspotpris, med ett balansavdrag på -2 öre/producerad kWh. Summan i kronor som din överskotts-el motsvarar kommer sedan att dras av på din faktura för din förbrukning. När din faktura skickas till dig får du även fakturan för din produktionsanläggning, så du ser vilket pris vi köper din el för samt hur mycket du har producerat under månaden.

Jag är inte kund hos er men vill sälja min överskotts-el till er. Går det?

Nej, tyvärr har vi ingen möjlighet att köpa din överskotts-el som din produktionsanläggning genererar ut på elnätet, om du inte är kund hos oss på din förbrukningsanläggning.

Köper ni elcertifikat för mikroproduktion?

Nej vi köper inte elcertifikat för mikroproduktion i dagsläget.

Bullrar vindkraftverk?

Det finns två möjliga ljudkällor från vindkraftverk: mekaniskt ljud från växellåda eller generator samt aerodynamiskt ljud från vingarna. Aerodynamiskt ljud från vingarna uppstår när vingarna passerar tornet. Det aerodynamiska ljudet har blivit mycket lägre de senaste tio åren, främst tack vare bättre design av turbinbladen. Större vindkraftverk har också högre torn. Ljudet från vingarna kommer alltså från betydligt högre höjd och detta gör att vi oftast uppfattar större vindkraftverk som mer tystgående än mindre vindkraftverk. När vindens hastighet överstiger cirka 8 m/s blir bakgrundsljud så som vindsus, lövprassel, vågskalp, etc. högre än vindkraftverkets egna ljud.

Hur påverkar vindkraftverk fåglar och djur?

Hittills har forskning visat att våra tamdjur (kor, får, hästar med flera) snabbt vänjer sig vid vindkraftverken och snart går alldeles intill dem och betar. Så gör också vilda betande djur. Fåglar flyger sällan in i vindkraftverk. Det finns många undersökningar om detta från Danmark, Holland, USA och Sverige.

Äger kraftbolagen alla vindkraftverk?

Nej, kraftbolagen äger ungefär en fjärdedel av alla Sveriges vindkraftverk. De resterande tre fjärdedelarna ägs av enskilda privatpersoner, aktiebolag, ekonomiska föreningar och kooperativ.

Varför ställer man inte vindkraftverken tätare vid grupplokaliseringar?

När vindkraftverk utvinner energi så bromsas vinden upp. Därför får vindkraftverk inte stå närmare varandra än med 4-5 rotordiameters (avståndet mellan vingspetsarna) avstånd, beroende på hur vindkraftverken placeras i förhållande till vindriktningen. Till havs behövs cirka 7-9 rotordiameters avstånd.

Hur bra fungerar vindkraftverk?

Jämfört med andra energiproducerande teknologier har moderna vindkraftverk en mycket hög tillgänglighet. Det innebär att vindkraftverken fungerar och kan köras mer än 98 % av årets timmar. Om ett vindkraftverk står stilla beror det oftast på att det blåser för lite (mindre än 4 m/s) eller för mycket (mer än 25 m/s). Att vindkraftverk står stilla under dessa förhållanden betyder alltså inte att det är något fel utan visar tvärtom att verken fungerar precis som de ska.

Kommer all Svensk NaturEnergis el från vindkraft?

Den el vi erbjuder kommer till 100 % från vindkraftverk. Vi ser till att verken producerar lika mycket el som våra kunder förbrukar på årsbasis.

Vad är grön el?

Grön el produceras från förnybara energikällor. Det är ett miljövänligt och aldrig sinande alternativ till kol- och kärnkraftsenergi. Elen som Svensk NaturEnergi säljer kommer från vindkraftsproduktion.

Hur kan ni säga att elen jag köper kommer just från ett vindkraftverk?

Vårt löfte om försäljning av vindkraftproducerad el handlar om elförbrukningsandelar i systemet från respektive produktionskälla oavsett var den producerats. Elen som Svensk NaturEnergi säljer kommer från vindkraftverk. Vi ser till att ha lika mycket vindkraftsproducerad el som våra kunder förbrukar. Elen som produceras levereras till det elnät som finns där vindkraftverket är beläget, och kan sedan levereras där den behövs, i Sverige eller utomlands.  Den el som du förbrukar när du tänder din lampa hemma kommer alltså inte från en specifik produktionskälla. Men när du köper grön el från oss ser du till att lika mycket el som du förbrukar produceras av våra vindkraftverk och levereras in i systemet.

För att styrka att vår elförsäljning kommer från 100 % vindkraft,  säkerställs att vi har lika många ursprungsgarantier som MWh el vi säljer till våra kunder. Vi gör med hjälp av en oberoende revisionsfirma en årlig revision som styrker att vi annullerat lika många ursprungsgarantier för vindkraft som MWh el vi sålt.

X

Svensk Naturenergi är en del av Jämtkraftkoncernen. Vi delar på många bra saker. Bland annat Mina Sidor. Här kan du enkelt ha koll på ditt elavtal. Du kan se dina avtalsuppgifter och fakturor, hålla koll på din energistatistik och förnya ditt elavtal.