Hållbar energi kärnfråga för Wallenstam

När Wallenstam valde att fokusera på fastigheterna och låta någon annan ta över energifrågorna föll valet på en Jämtländsk energikoncern. Wallenstam sålde sitt energibolag Svensk Naturenergi till Jämtkraft och främsta skälet var värderingarna – Vi ville samma saker. Hållbarhet är viktigt för oss och tillsammans med Jämtkraft kan vi erbjuda våra hyresgäster fler tjänster som bidrar till hållbarhet än vi själva kunde göra, säger Wallenstams hållbarhetschef Karin Mizgalski.

karin mizgalski

Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Allt började med ett köp av ett vindkraftsprojekt. Men samtalen mellan den västsvenska fastighetsjätten Wallenstam och Jämtkraft fortsatte. Det slutade med att Jämtkraft köpte Wallenstams energibolag Svensk Naturenergi.

– Vi började prata om att energibranschen står inför stora utmaningar. Det blev uppenbart att framtidens marknad kräver en stor aktör. Vi ville samma saker och Jämtkraft är drivande i omställningen till ett förnyelsebart och fungerande framtida hållbart samhälle. Och vi är trots allt ett fastighetsbolag - inte ett energibolag. Vi ska fokusera på det vi är bra på, säger Karin Mizgalski.

Solceller och laddstolpar

I och med Jämtkrafts köp av Svensk Naturenergi fick Wallenstams tidigare elkunder tillgång till kunskap och tjänster som hittills inte funnits.

– Våra kommersiella hyresgäster får till exempel tillgång till Jämtkrafts kunskap om solcellsinstallationer på tak och laddstolpar till elbilar. Det är tjänster som krävs för att klara av en energiomställning, berättar Karin Mizgalski.

Som ny ägare av Svensk Naturenergi, kommer Jämtkraft att fortsätta erbjuda Wallenstams hyresgäster 100 procent förnybar och klimatsmart el. Svensk Naturenergi får också tillgång till tjänster för elbilar och solpaneler. Jämtkraft ser stora möjligheter ur hållbarhetssynpunkt.

Större efterfrågan på el

Elanvändningen väntas öka i och med den globala energiomställningen från fossila till förnybara energikällor. Huvuddelen av Sveriges förnybara elproduktion finns i norr och med flaskhalsar i elnätet finns det risk för elbrist i landets södra delar på grund av låg överföringskapacitet. Därför behöver fastigheter i södra Sverige hushålla med elen.

Den här utmaningen kan till viss del hanteras av energioptimering, ett område där Jämtkraft har kunskap och erfarenhet. Arne Jansson arbetar med frågor om innovation och hållbarhet inom Jämtkraft.

– Lösningen kan bland annat vara att producera egen solel, men även styra om elförbrukningen och att hitta sätt att lagra el. Här är smarta laddboxar till elbilar en del av lösningen. Laddboxarna kan ställas på laddning om natten när det finns ett överskott av el. På dagen kan solceller ladda ett batteri eller tillverka vätgas som kan användas under perioder när efterfrågan på el ökar.

Ökad självförsörjning

– Fastigheter är en nyckel i energiomställningen. Därför är det viktigt för Jämtkraft att ha samarbeten med fastighetsbolag. De vill både få ner sin elförbrukning och samtidigt kunna erbjuda förnybar el till sina hyresgäster. Vi vill ge kunder incitament att ändra sitt beteende så att vi kan tränga undan fossila bränslen, säger Arne Jansson.

Wallenstams tidigare femåriga affärsplan fokuserade på en minskning av energiförbrukningen. Resultatet blev en besparing med hela 30 procent. I kommande period är det fortsatt fokus på energibesparing men även på driftoptimering och ytterligare energiproduktion, gärna i form av solceller.

– Vi kommer att behöva fortsätta minska energianvändningen. Men vi vill samtidigt öka graden av självförsörjande. Så den nya affärsplanen har ett större fokus på egenproduktion. Där känner vi oss trygga med att Jämtkraft kan bidra på många sätt, säger Karin Mizgalski.

X

Svensk Naturenergi är en del av Jämtkraftkoncernen. Vi delar på många bra saker. Bland annat Mina Sidor. Här kan du enkelt ha koll på ditt elavtal. Du kan se dina avtalsuppgifter och fakturor, hålla koll på din energistatistik och förnya ditt elavtal.