Företag/förening

Anmälan deltagande flerbostadshus/lokaler.

flerbostadshus

Anmälan Thermo-s Are Företag/förening

Fastighetstyp och antal fastigheter

Villkor för deltagande*

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. 

Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy

Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter*