Företag/förening

Anmälan deltagande flerbostadshus/lokaler.

flerbostadshus

Anmälan Thermo-s Are Företag/förening

Fyll i företagsnamn
Fyll i organisationsnummer
Fyll i ditt för- och efternamn
Fyll i mobilnummer (mottagare för SMS-avisering)
Fyll i din mejladress
Fyll i din gatuadress (I Åre - där systemet ska installeras)
Fyll i postnummer och ort (I Åre - där systemet ska installeras)

Är du inte på plats i Åre? Ska systemet levereras till en annan adress? (Du kan enkelt ta med det till Åreadressen för installation)

Fyll i eventuell leveransadress
Kan du hämta ut systemet ca en vecka efter anmälan på närmsta DHL ombud?* Välj alternativ Välj alternativ
Fyll i datum

Fastighetstyp och antal fastigheter

Ange antal villor
Ange antal mindre lägenhetshus (2-4 lägenheter)
Ange antal större lägenhetshus
Ange antal hotell
Ange antal kontor/butiker/service
Fyll i eventuell övrig information
Villkor för deltagande* Jag godkänner villkoren

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. 

Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy

Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter* Välj alternativ