Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Arvode

Standardarvode för elhandelavtal

Hedge6,9 öre/kWh
Rörligt4,9 öre/kWh
Fast avgift480 kr/år/anläggning

Arvodesvillkoren framgår av vid varje tid gällande avtalsbilaga.

Den första Villkorsperioden startar på dagen för leveransstart, och följande Villkorsperioder startar på villkorsändringsdagen.

Om inget förnyat arvodesvillkor signeras innan villkorsändringsdagen kommer avtalet löpa vidare med de villkor och med det arvode som villkorsbilagan visar.

Gällande arvodesvillkor framgår alltid på Mina Sidor eller motsvarande funktion hos Jämtkraft.