Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
En kvinna i arbetskläder och arbetshjälm tittar på en man i arbetskläder som är vänd från kameran. I bakgrunden skymtar man vindkraftverk.

För leverantörer

Här finns information och faktureringsunderlag för dig som är eller vill bli samarbetspartner till oss. Här hittar du även våra aktuella upphandlingar.

Fakturera oss

Vi vill göra det enkelt för dig som leverantör att göra rätt när du ska fakturera oss. Här hittar du all information du behöver.

För installatörer och leverantörer inom el och värme

  • För elinstallatörer

    Här kan du logga in på vår digitala för- och färdiganmälan, hitta blanketter och annan information.

  • För entreprenad inom fjärrvärme

    Här hittar du tekniska bestämmelser och läggningsanvisningar som gäller för utbyggnad och byggnation av fjärrvärme.

  • Bli biobränsleleverantör

    Har du en verksamhet med biprodukter från sågverk, returträ eller skogsbränslen kan du få leverera det till oss.

Aktuella upphandlingar

Här hittar du information om hur du lämnar anbud på våra upphandlingar och blir leverantör till oss.