Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Solceller på ett lägenhetsshus.

Anslut lokaler och flerbostadshus till elnätet

Vi hjälper er med en elnätsanslutning när ni bygger nytt eller vill ändra i en befintlig anslutning. Här kan du få en prisuppgift på anslutningen.

Guide för nyanslutning 

  1. Fyll i formuläret nedan om du vill få en preliminär prisuppgift på anslutningen.
  2. För beställning – Ta kontakt med en elinstallatör på ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket som skickar en föranmälan till oss.
  3. Jämtkraft skickar en offert som du får skriva under och returnera.
  4. Elinstallatören skickar in en färdiganmälan där önskat anslutningsdatum framgår.
  5. Jämtkraft ansluter anläggningen mot elnätet.

Hur lång tid tar det?

Att få till en ny elnätsanslutning kan ta allt från ett par månader till ett år, eller i undantagsfall flera år beroende på komplexitet och omfattning. Om kabel finns framdragen till er tomtgräns går det fortare, men om vi måste utföra arbete utanför er fastighet kommer det att ta längre tid då vi måste upprätta tillstånd med exempelvis markägare och kommunen. Om tillstånd måste upprättas med myndighet eller om en ny transformator måste etableras innebär det att det minst kommer ta 6 månader baserat på ansökningstider och leveranstider. Andra saker som påverkar tiden för anslutning är exempelvis om det är svår terräng eller tjäle.

Observera att vi kan påbörja ansökningar, planering och dylikt när vi mottagit er beställning, men vi kan planera in er anslutning först när vi mottagit en färdiganmälan från er auktoriserade elinstallatör.

Avgifter
Servissäkring/mätarsäkringAvstånd till närmaste anslutningspunkt i ledningsnätet (fågelvägen)Avgift exklusive moms
16–25A0–200 meter40 000 kronor
16–25A201–600 meter40 000 kronor + 342 kronor per meter
16–25A601–1 200 meter176 800 kronor + 810 kronor per meter
16–25A1 201–1 800 meter662 800 kronor + 475 kronor per meter
16–25A1 801–Offert
Över 25A*Offert

*Notera, kundägd transformatorstation vid servisstorlekar över 800A.

Prisförfrågan nyanslutning

Just nu råder en ökad osäkerhet kring leveranstider för våra materialleveranser på grund av kriget i Ukraina och andra omvärldsfaktorer. Tänk därför gärna på att ha god framförhållning!

Notera att en prisförfrågan inte motsvarar en beställning.

Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i företagsnamn
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Typ av anslutning
Välj vilken typ av anslutning du är intresserad av
Välj servisstorlek för konsumtion
Fyll i effekt för konsumtion
Välj servisstorlek för produktion
Fyll i effekt för produktion
Fyll i X- och Y-koordinater för anslutningspunkt
Fyll i anläggningsadress
Fyll i fastighetsbeteckning
Beskriv anslutningen
Fyll i eventuella övriga upplysningar