Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Fakturering för leverantörer

Vi vill göra det enkelt för dig som leverantör att göra rätt när du ska fakturera oss. Här hittar du all information du behöver.

Alla fakturor som skickas till företag inom Jämtkraftkoncernen ska skickas elektroniskt. En stor del av inköpen som sker inom Jämtkraft koncernen omfattas av lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Ni kan läsa mer om detta hos Myndigheten för digital förvaltning DIGG.

Vi tillsammans sparar miljö, tid och resurser genom att använda e-faktura.

Så skickar du dina fakturor
BolagVAN-operatörE-adressPEPPOL
Jämtkraft ABTIETO55600160640007:5560016064
Jämtkraft Elnät ABTIETO55610339930007:5561033993
Hocksjön Vind ABTIETO55690813740007:5569081374

Om ni idag inte kan skicka e-faktura från ert affärssystem, så kan vi tipsa om möjligheten att använda någon av alla de fakturaportaler som erbjuds på marknaden.

Referenser på fakturor

Beställarreferens är obligatorisk och ska alltid anges på fakturor till beställaren, referenserna meddelas av beställaren inför avtalsstart. Saknas detta så är det För Efternamn på den som beställer som ska anges. Detta ska anges i avsett fält för detta på fakturan, ingen annan information ska anges i detta fält.

I Peppol BIS Billing 3 är det följande fält:
<cbc:BuyerReference>beställarreferens</cbc:BuyerReference>

Fakturering av byggtjänster

NOTERA: Ta hänsyn till att Jämtkraft AB samt Jämtkraft Elnät AB är byggtjänstföretag vid fakturering av byggtjänster. Observera att det på fakturan måste framgå att omvänd skattskyldighet tillämpas.

Generella fakturakrav

Alla fakturor till Jämtkraftkoncernen ska uppfylla de krav mervärdesskattelagen (1994:200) ställer på en s.k. fullständig faktura. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida.

Utöver ovanstående har Jämtkraft följande krav på fakturor och dess innehåll:

  • Fakturan måste vara ställd till rätt företag inom Jämtkraftkoncernen.
  • Säljarens organisationsnummer ska framgå på fakturan.
  • Betalningsvillkor        
  • Någon av följande betalväg: Plusgiro, Bankgiro, Bankkontonummer, IBAN
  • Uppgift om innehav av F-skattebevis ska framgå på fakturan.
  • Kontaktuppgifter till er för att hantera frågor om fakturans innehåll.  
  • Samlingsfakturor accepteras endast efter överenskommelse.

Krav på fakturor mot inköpsorder

Orderreferens
Om ni skickar en faktura mot en inköpsorder som är skickad av beställaren ska inköpsordernumret anges som orderreferens på fakturan i avsett fält för detta på fakturan, ingen annan information ska anges i detta fält.

I Peppol BIS Billing 3 är det följande fält:
<cac:OrderReference><cbc:ID>inköpsordernummer</cbc:ID></cac:OrderReference>

Alla fakturerade rader ska även innehålla ett artikelnummer/produktnummer.

I Peppol BIS Billing 3 är det följande fält:
<cac:SellersItemIdentification><cbc:ID>artikelnummer</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>

Periodiska fakturor

Om ni skickar en faktura mot ett avtal och/eller objekt (till exempel bil, olika typer av abonnemang, löpande återkommande kostnader) ska även avtalets och/eller objektets id anges som avtalsreferens och /eller objektsreferens på fakturan i avsett fält för detta på fakturan, ingen annan information ska anges i detta fält.

Avtalets referens:
I Peppol BIS Billing 3 är det följande fält:
<cac:ContractDocumentReference><cbc:ID>avtalsid</cbc:ID></cac:ContractDocumentReference>

Objektets referens:
I Peppol BIS Billing 3 är det följande fält:
<cac:AdditionalDocumentReference><cbc:ID>Objektid</cbc:ID><cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode></cac:AdditionalDocumentReference>