Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
Elnätsledningar och en kranbil med två personer

Investeringar i elnätet

Vi jobbar med ständiga förbättringar i vårt elnät för att framtidssäkra strömförsörjningen till dig som kund. Här hittar du information om våra investeringar i elnätet och våra pågående och planerade elnätsprojekt.

Så jobbar vi med elnätet

Jämtkraft Elnät transporterar el till över 63 000 kunder. Vårt elnät täcker större delen av Jämtland och består av cirka 8 700 km långa ledningar. För oss är det viktigt att det finns ett riktigt bra elnät även för dig som bor och arbetar i glesbygd. Det är något vi är extra stolta över.

Planerade och pågående elnätsprojekt

 • Östersunds nya elnät

  Vi bygger ett nytt elnät i Östersund som klarar av att transportera mer effekt och är en förutsättning för samhällets elektrifiering och möjliggör tillväxt och utveckling.

 • Järpströmmen-Järpen

  Jämtkraft Elnät avser att ansöka om tillstånd för en ny 130 kV kraftledning från en ny fördelningsstation i Järpen till befintlig stamnätsstation i Järpströmmen.

 • Krokom-Föllinge

  En ny kraftledning ska byggas från Krokom till Föllinge. I samband med det kommer vi även att ansluta förnybar energi till elnätet i form av en vindkraftspark.

 • Fördelningsstation i Järpen

  Jämtkraft bygger en ny fördelningsstation i Järpen för att öka driftsäkerheten och möjliggöra utvecklingen av näringsliv och turism.

 • Byte till nya smarta elmätare

  Det pågår ett arbete med att byta ut alla elmätare i Jämtkrafts elnät. Totalt ska 60 000 elmätare bytas ut fram till år 2025.