Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Jämför fjärrvärme med andra uppvärmningsformer

Tycker du att det är svårt att jämföra kostnaden för olika uppvärmningsalternativ? Här redovisar vi en jämförelse mellan uppvärmningsformerna fjärrvärme, bergvärme, pellets och elpanna.

Tabellerna visar kostnaden för fjärrvärme jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Vi har gjort jämförelsen utifrån att du står inför valet att investera i en ny anläggning. Om du redan har fjärrvärme och vill jämföra med alternativen så ska du räkna bort kapitalkostnaden för fjärrvärme.

Östersund, Frösön och Ås

Mindre flerbostadshus (193 MWh)Energi UnderhållKapitalkostnadTotalt
Fjärrvärme171 674 kr4 100 kr14 243 kr190 017 kr
Bergvärme100 506 kr15 830 kr127 024 kr243 360 kr
Pellets181 647 kr42 617 kr46 220 kr270 484 kr
Elpanna284 862 kr4 100 kr16 049 kr305 011 kr

Större flerbostadshus (1 GWh)Energi UnderhållKapitalkostnadTotalt
Fjärrvärme843 000 kr6 345 kr17 034 kr866 379 kr
Bergvärme483 494 kr53 380 kr428 335 kr965 209 kr
Pellets930 233 kr125 000 kr143 875 kr1 199 108 kr
Elpanna1 394 071 kr6 345 kr41 405 kr1 441 821 kr

Brunflo, Krokom, Föllinge och Nälden

Mindre flerbostadshus (193 MWh)Energi UnderhållKapitalkostnadTotalt
Fjärrvärme180 117 kr4 100 kr14 243 kr198 460 kr
Bergvärme100 506 kr15 830 kr127 024 kr243 360 kr
Pellets181 647 kr42 617 kr46 220 kr270 484 kr
Elpanna284 862 kr4 100 kr16 049 kr305 011 kr

Större flerbostadshus (1 GWh)Energi UnderhållKapitalkostnadTotalt
Fjärrvärme886 750 kr6 345 kr17 034 kr910 129 kr
Bergvärme483 494 kr53 380 kr428 335 kr965 209 kr
Pellets930 233 kr125 000 kr143 875 kr1 199 108 kr
Elpanna1 394 071 kr6 345 kr41 405 kr1 441 821 kr

Åre, Järpen, Mörsil, Duved, Kall och Hallen

Mindre flerbostadshus (193 MWh)Energi UnderhållKapitalkostnadTotalt
Fjärrvärme180 117 kr4 100 kr14 243 kr198 460 kr
Bergvärme100 506 kr15 830 kr127 024 kr243 360 kr
Pellets181 647 kr42 617 kr46 220 kr270 484 kr
Elpanna284 862 kr4 100 kr16 049 kr305 011 kr

Större flerbostadshus (1 GWh)Energi UnderhållKapitalkostnadTotalt
Fjärrvärme886 750 kr6 345 kr17 034 kr910 129 kr
Bergvärme483 494 kr53 380 kr428 335 kr965 209 kr
Pellets930 233 kr125 000 kr143 875 kr1 199 108 kr
Elpanna1 394 071 kr6 345 kr41 405 kr1 441 821 kr

Hur har vi räknat i prisjämförelsen?

Här kan du se de uppgifter och källor vi använt för uträkningarna i prisjämförelsen. I energipriset för bergvärme och elpanna ingår merkostnader för högre mätarsäkring på elnätet.

Har du frågor kring uträkningen eller något annat som rör kostnaden för fjärrvärme? Ta gärna kontakt med någon av våra fjärrvärmesäljare.

Mindre flerbostadshus (193 MWh)Större flerbostadshus (1 GWh)
FjärrvärmeprisJämtkrafts fjärrvärmepris 2024Jämtkrafts fjärrvärmepris 2024
Elpris60 öre/kWh (exklusive moms och skatt)60 öre/kWh (exklusive moms och skatt)
Pelletspris3800 kr/ton3800 kr/ton
Ränta5 procent kalkylränta5 procent kalkylränta
COP årsvärmefaktor värmepump3,53,5
Investering bergvärmeProfus verktyg FjärrkontrollenProfus verktyg fjärrkontrollen
Investering fjärrvärmeGällande pris för anslutning till Jämtkrafts fjärrvärmenät inklusive fjärrvärmecentralProfus verktyg fjärrkontrollen
Avskrivningar20 år på samtliga20 år på samtliga