Under helgen har det kommit stora snömängder. Gå inte nära eventuellt lågt hängande ledningar eller träd som fallit mot ledningar, ring och felanmäl det på 063-14 92 00.

Avbrottskarta

Planerade fjärrvärmeavbrott

Här hittar du information om planerade avbrott i fjärrvärmenätet.