Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Helikoptervy över ett vattenkraftverk

Vattenkraft

Vattenkraften är Jämtkrafts äldsta energikälla. Den är en förutsättning för att vi i Sverige ska kunna ställa om till 100 procent förnybar produktion. 1897 började vi utvinna el ur vattnet i Hissmofors. Under åren har vi successivt utökat vår vattenkraftproduktion i regionen och idag har vi 17 vattenkraftstationer i Jämtlands län. Både stora och små.

Varför vattenkraft?

Förnybar energi

Vattenkraften är förnybar energi och en förutsättning för att utveckla vind- och solenergi ytterligare.

Går att lagra

Vatten kan lagras i magasin och användas som en reglerande kraft. En regntung, vindstilla dag då varken solen eller vinden ger energi finns vattnet i magasinen och kan leverera el.

Vår äldsta energikälla

Vattenkraften är vår äldsta energikälla och den fortsätter leverera kraft och framtidstro om förnybara hållbara energisystem.

Våra vattenkraftstationer

Jämtkraft har 17 vattenkraftstationer i Jämtland. De producerar cirka 940 GWh och står för åtta procent av Jämtlands vattenkraft.

Hur fungerar vattenkraft?

Vatten åker genom kraftverkets turbin som börjar snurra. Turbinen driver en generator som gör om energin i vattnet till el.