Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Att lämna anbud och bli leverantör

Här hittar du information om du hur du kan lämna anbud och bli leverantör till oss på Jämtkraft. Vi använder oss av Mercell TendSign och Achilles Utilities NCE för våra upphandlingar.

Krav för att få bli leverantör

För att bli leverantör till Jämtkraft är det viktigt att du lever upp till kraven som framgår av varje upphandling. Det ställs exempelvis krav på att efterleva Jämtkrafts uppförandekod som är en vägledning för hur leverantörer som arbetar för Jämtkraft förväntas uppträda och agera.

Ladda ner Jämtkrafts uppförandekod

Att lämna anbud

Våra annonserade upphandlingar hittar du i Mercell TendSign.

Skapa ett leverantörskonto

För att få tillgång till systemet behöver du skapa ett inloggningskonto. Via kontot kan du bevaka våra upphandlingar, hämta förfrågningsunderlag, lämna anbud och få tilldelningsbeslut.

Frågor och svar kring upphandlingar

I systemet ställer du frågor om specifika upphandlingar. Vi besvarar dem via samma funktion. Har du allmänna frågor kring upphandlingar, kan du skicka e-post till oss.

Delta via prekvalificeringssystemet Achilles

Jämtkraft använder sig även av prekvalificeringssystemet Achilles Utilities NCE för vissa upphandlingar. Det är bara leverantörer som kvalificerat sig via Achilles som kan bjudas in att lämna anbud i de upphandlingarna.

Mer information om hur du gör för att ansöka om att registrera ditt företag hittar du hos Achilles Utilities NCE. En normal kvalificeringsprocess för en nyregistrerad leverantör tar upp till fyra veckor från beställning till kvalificering. En årlig administrativ avgift tas ut för att vara registrerad.

Visselblåsarfunktion

Om leverantören, dess medarbetare eller annan intressent inom ramen för det affärsmässiga samarbetet anser att uppförandekoden inte följs, eller att Jämtkraft inte agerar i enlighet med uppförandekoden uppmanar vi att avvikelsen rapporteras till närmsta kontaktyta på Jämtkraft alternativt koncernjurist. Avvikelsen kan även rapporteras i Jämtkrafts visselblåsarfunktion.