Just nu är det många som hör av sig till oss och vi gör vårt yttersta för att svara alla så fort vi kan. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende.

Frågor och svar

Att lämna anbud och bli leverantör

Jämtkrafts upphandlingar annonseras i Visma TendSign, ett elektroniskt upphandlingsverktyg.

Krav för att få bli leverantör

För att bli leverantör till Jämtkraft är det viktigt att du lever upp till kraven i vår uppförandekod. Uppförandekoden ger råd om hur våra värderingar ska omsättas i praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar inom miljö och samhälle.

De viktigaste delarna i uppförandekoden

  • Målbild och miljöpolicy 
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och samhälle
  • Krav på leverantörer och kunder
  • Affärsetik
  • Öppen kommunikation

Ladda ner Jämtkrafts uppförandekod

Att lämna anbud

Våra aktuella upphandlingar hittar du i upphandlingssystemet Visma TendSign.

Skapa ett leverantörskonto

För att få tillgång till systemet behöver du skapa ett inloggningskonto. Via kontot kan du bevaka våra upphandlingar, hämta förfrågningsunderlag, lämna anbud och få tilldelningsbeslut.

Frågor och svar kring upphandlingar

I systemet ställer du frågor om specifika upphandlingar. Vi besvarar dem via samma funktion. Har du allmänna frågor kring upphandlingar, kan du skicka e-post till oss.

Visselblåsarfunktion

Om leverantören, dess medarbetare eller annan intressent inom ramen för det affärsmässiga samarbetet anser att uppförandekoden inte följs, eller att Jämtkraft inte agerar i enlighet med uppförandekoden uppmanar vi att avvikelsen rapporteras till närmsta kontaktyta på Jämtkraft alternativt koncernjurist. Avvikelsen kan även rapporteras i Jämtkrafts visselblåsarfunktion.