Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Säkerhet nära elledningar

Arbete med spänning

Metoden AMS, arbete med spänning, gör det möjligt att utföra arbete på elanläggningar utan att störa elleveransen.

AMS används av våra montörer vid service- och underhållsarbete på elnätet som till exempel vid stolp- och isolatorbyten. Många arbeten på elnätet kan ske med spänning vilket gör att kunden slipper avbrott. Att vi kan använda metoden AMS är värdefullt för industrier eller andra verksamheter som är känsliga för avbrott.

Vi erbjuder AMS-arbeten till andra elnät

På Jämtkraft har vi arbetat med AMS sedan 2005 och har den utbildning och utrustning som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

De AMS-tjänster vi kan erbjuda är:

  • Revision av nätstationer 
  • Byte av komponenter (luftledningsnät och fördelningsstationer)
  • Reparationer

Två kranbilar utför underhållsarbete på elnätet
Underhållsarbete av elnätet