Varning för bedrägeriförsök: Just nu får vi samtal från kunder som blivit uppringda från ett 08-nummer där avsändaren utger sig för att komma från Jämtkraft. Vi ber dig att vara observant och påminner om att vi:

  • Alltid ringer från ett 063-nummer
  • Aldrig ringer upp och ber dig godkänna något med BankID
Läs mer om bedrägeriförsök
Säkerhet nära elledningar

Arbete med spänning

Metoden AMS, arbete med spänning, gör det möjligt att utföra arbete på elanläggningar utan att störa elleveransen.

AMS används av våra montörer vid service- och underhållsarbete på elnätet som till exempel vid stolp- och isolatorbyten. Många arbeten på elnätet kan ske med spänning vilket gör att kunden slipper avbrott. Att vi kan använda metoden AMS är värdefullt för industrier eller andra verksamheter som är känsliga för avbrott.

Vi erbjuder AMS-arbeten till andra elnät

På Jämtkraft har vi arbetat med AMS sedan 2005. Vi har den utbildning, erfarenhet och utrustning som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

De AMS-tjänster vi kan erbjuda är:

  • Revision av nätstationer 
  • Byte av komponenter (luftledningsnät och fördelningsstationer)
  • Reparationer

Två kranbilar utför underhållsarbete på elnätet
Underhållsarbete av elnätet