Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Två byggarbetare kollar på en ritning

Tillfällig anslutning för lokaler och flerbostadshus

Bygger ditt företag nya företagslokaler eller flerbostadshus och behöver ström under byggtiden? Eller behöver ni el till ett evenemang? Vi hjälper dig med en tillfällig elanslutning.

Guide för byggström

För att beställa en byggström tar du kontakt med en auktoriserad elinstallatör som skickar in en för- och färdiganmälan. Om den tillfälliga anslutningen är relaterad till en framtida nybyggnation är det lämpligt att elinstallatören även skickar in en anmälan om detta bygge redan nu då det är lång kötid.

Nätavgift för byggström

Byggskåp tillhandahålls av Jämtkraft

SäkringsstorlekAvgifter
25A*14 100 kronor/år
63A*28 400 kronor/år
Anslutning2 800  kronor/st
Rörlig avgift8 öre/kWh

Byggskåp tillhandahålls av kunden

SäkringsstorlekAvgifter
25A6 904 kronor/år
63A18 112 kronor/år
125A38 560 kronor/år
Över 125A11 000 kronor/år + Effektavgift 498 kronor/kW/år
Anslutning*5 200  kronor/st
Rörlig avgift8 öre/kWh

* Pris avser in- och urkoppling, inspektion och säkerställande att byggskåpet uppfyller alla säkerhetskrav och specifikationer samt montering av mätare. Vi kräver även att installatören ska ha förberett med erforderlig mängd anslutningskabel av 4x10 för 25A och 4x50 för 63 med slang och kabelskydd. Om det vid inspektion framkommer att skåpet inte uppfyller säkerhets och installationskrav så innebär det ett extra besök och en bomkörningsavgift kommer att debiteras.

Avgiftsbilaga för byggström 2023