Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Anslut företagets produktion till elnätet

Allt fler företag blir intresserade av att producera egen el med exempelvis solceller på taket. Här kan du läsa vad företag behöver tänka på för att ansluta egen elproduktion till elnätet. Du kan även få en prisuppgift på anslutningen.

Att tänka på vid anslutning av egen elproduktion

När ditt företag ska installera och ansluta er elproduktion till elnätet finns några saker ni behöver tänka på:

  1. För att installera anläggningen, kontakta en behörig elektriker som gör en föranmälan hos Jämtkraft Elnät. Komplettera föranmälan med blanketten Anmälan om anslutning av produktion. Om växelriktaren inte är listad på Rikta rätt (granskad av Energiföretagen Sverige) ska även Bilaga produktion (ALP) fyllas i.
  2. Jämtkraft Elnät kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen. Om elnätet behöver förstärkas får ni ett kostnadsförslag från oss.
  3. När elektrikern fått medgivande från Jämtkraft Elnät sker installation. Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Jämtkraft Elnät, som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i er fastighet.
  4. Ditt företag behöver även teckna ett elhandelsavtal med en elhandlare för att sälja den överskottsel som ni producerar.

Här kan du läsa våra tekniska villkor för anslutning av produktion.

Prisförfrågan anslutning av produktion

Just nu råder en ökad osäkerhet kring leveranstider för våra materialleveranser på grund av kriget i Ukraina och andra omvärldsfaktorer. Tänk därför gärna på att ha god framförhållning!

Notera att en prisförfrågan inte motsvarar en beställning.

Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i företagsnamn
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Typ av anslutning
Välj vilken typ av anslutning du är intresserad av
Välj servisstorlek för konsumtion
Fyll i effekt för konsumtion
Välj servisstorlek för produktion
Fyll i effekt för produktion
Fyll i X- och Y-koordinater för anslutningspunkt
Fyll i anläggningsadress
Fyll i fastighetsbeteckning
Beskriv anslutningen
Fyll i eventuella övriga upplysningar