Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Företagsfakta

Jämtkraft är ett jämtländskt energibolag som producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme. Energin vi producerar kommer från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och skog. Jämtkraft ägs av kommunerna Östersund, Krokom och Åre och sysselsätter cirka 400 personer.

Koncernen

I Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB och ett flertal dotter- och intressebolag med verksamhet inom energibranschen.

Dotterbolag

 • Dalakraft AB
 • Hocksjön Vind AB
 • Jämtkraft Elnät AB

Intressebolag*

 • Evereg AB, Mer Sweden AB
 • Jemtska Östersund AB
 • JP Vind AB
 • Mullbergs vindpark AB
 • Nordkraft AS
 • Salten kraftsamband AS
 • Sjisjka Vind AB
 • Utvecklingskluster Energi AB

*Jämtkraft har 50 % eller mindre av ägandet i dessa bolag.

Företagsledning

I Jämtkrafts ledningsgrupp ingår VD och enhetscheferna för våra verksamhetsområden.

Klas Liljegren

Klas Liljegren
VD
Jämtkraft AB

Anna-Lena Bergman

Anna-Lena Bergman
tf Energipartner

Karin Sundström

Karin Sundström
Kommunikation

Lillemor Olsson

Lillemor Olsson
HR

Sandra de Brito

Sandra de Brito
Koncernstöd

Stefan Sedin

Stefan Sedin
Elnät

Ulf Larsson

Ulf Larsson
Krafthandel

Ulf Lindqvist

Ulf Lindqvist
Värme

Ylva Andersson

Ylva Andersson
Finans & Miljö, vice VD

Yvonne Berglin

Yvonne Berglin
Elproduktion och tf Energilösningar

Styrelse

Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun. Krokoms kommun och Åre kommun äger vardera 1 procent.

Kerstin Arnemo

Kerstin Arnemo
Styrelseordförande
Östersunds kommun

Katarina Nyberg Finn

Katarina Nyberg Finn
Vice styrelseordförande
Östersunds kommun

Pär Jönsson

Pär Jönsson
Ledamot
Östersunds kommun

Kristina Grahn Persson

Kristina Grahn Persson
Ledamot
Östersunds kommun

Anders Magnusson

Anders Magnusson
Ledamot
Östersunds kommun

Bengt Nord

Bengt Nord
Ledamot
Krokoms kommun

Jörgen Encke

Jörgen Encke
Ledamot
Åre kommun

Henrik Granström

Henrik Granström
Ledamot
Östersunds kommun

Liza Nyberg

Liza Nyberg
Ledamot
Östersunds kommun

Michael Häggmark

Michael Häggmark
Arbetstagarrepresentant 
Unionen

Peter Martinsson

Peter Martinsson
Arbetstagarrepresentant
SEKO

Klas Liljegren

Klas Liljegren
VD
Jämtkraft AB

Iréne Burman

Iréne Burman
Sekreterare
Jämtkraft AB

Vanliga frågor om Jämtkraft