Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Företagsfakta

Jämtkraft är ett jämtländskt energibolag som producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme. Energin vi producerar kommer från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och skog. Jämtkraft ägs av kommunerna Östersund, Krokom och Åre och sysselsätter cirka 400 personer.

Koncernen

I Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB och ett flertal dotter- och intressebolag med verksamhet inom energibranschen.

Dotterbolag

 • Dalakraft AB
 • Hocksjön Vind AB
 • Jämtkraft Elnät AB

Intressebolag*

 • Evereg AB, Mer Sweden AB
 • Jemtska Östersund AB
 • JP Vind AB
 • Mullbergs vindpark AB
 • Nordkraft AS
 • Salten kraftsamband AS
 • Sjisjka Vind AB
 • Utvecklingskluster Energi AB

*Jämtkraft har 50 % eller mindre av ägandet i dessa bolag.

Företagsledning

I Jämtkrafts ledningsgrupp ingår vd och enhetscheferna för våra verksamhetsområden.

Ylva Andersson
Vd Jämtkraft AB

Anna-Lena Bergman
tf Chef Energipartner

Hans Tynelius
Chef Energilösningar

Gabriel Duveskog
Chef Elproduktion

Jessica Bäckström

Chef Finans & Miljö

Karin Sundström
Kommunikationschef

Lillemor Olsson
HR-chef

Sandra de Brito
Chef Koncernstöd

Stefan Sedin
Elnätschef

Ulf Larsson
vice VD, Chef Krafthandel

Ulf Lindqvist
Chef Fjärrvärme

Styrelse

Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun. Krokoms kommun och Åre kommun äger vardera 1 procent.

Anders Sundin (S)
Styrelseordförande
Östersunds kommun

Pär Jönsson (M)
Vice styrelseordförande
Östersunds kommun

Katarina Nyberg-Finn (S)
Ledamot
Östersunds kommun

Pär Fredriksson (M)
Ledamot
Östersunds kommun

Bo Svensson (C)
Ledamot
Östersunds kommun

Pär Hedman (VV)
Ledamot
Åre kommun

Clas-Göran Bergh (S)
Ledamot
Krokoms kommun

Henrik Granström
Extern ledamot

Liza Nyberg
Extern ledamot

Michael Häggmark
Arbetstagarrepresentant 
Unionen

Peter Martinsson
Arbetstagarrepresentant
SEKO

Ylva Andersson
Vd
Jämtkraft AB

Iréne Burman
Sekreterare
Jämtkraft AB

Vanliga frågor om Jämtkraft