Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Ett par ser ut över fjällen bredvid ett blått tält

Senaste nytt

Har du frågor om Jämtkraft eller söker du efter bilder från vår verksamhet? Du som arbetar som journalist eller inom media kan kontakta oss via 063-57 74 72 eller kommunikation@jamtkraft.se.

Jämtkrafts logotyp och bildbank hittar du här.

Nya kraftledningsgator gynnar livsviktiga insekter
Pressmeddelande2024-07-18

Nya kraftledningsgator gynnar livsviktiga insekter

Den som åkt bil i sommar har nog märkt att mängden döda insekter på bilrutan är väldigt få. Det beror bland annat på att andelen ängs- och betesmark har minskat. Men kraftledningsgator har visat sig kunna ersätta den typen av mark, särskilt om den röjs på rätt sätt. Därför ska det nya elnät som Jämtkraft nu bygger även anpassas för att gynna viktiga insekter som pollinatörer.

Skydda dig mot telefonbedrägerier
Nyheter2024-07-11

Skydda dig mot telefonbedrägerier

Det är tyvärr vanligt med bedrägeriförsök över telefon, där bedragare ringer upp och utger sig vara från ett företag. Ofta försöker bedragaren få tag på känsliga uppgifter som lösenord eller få dig att skriva under något med din e-legitimation.

Jämtkraft och fyra ledande energiföretag bildar Sveriges EnergiCert!
Nyheter2024-07-10

Jämtkraft och fyra ledande energiföretag bildar Sveriges EnergiCert!

Tillsammans lanserar Vattenfall, Fortum, E.ON, Uniper och Jämtkraft nu EnergiCert. Ett riktat stöd till energiföretag för att hantera och förebygga it-säkerhetsincidenter.

Fjärilen Violett guldvinge stortrivs i kraftledningsgatan vid Lillsjön
Nyheter2024-06-27

Fjärilen Violett guldvinge stortrivs i kraftledningsgatan vid Lillsjön

Visste du att kraftledningsgator kan vara en fristad för sällsynta fjärilar och insekter? En av de arter som frodas där är den utrotningshotade fjärilen Violett guldvinge (Lycaena helle).

Nytt elnät från Amerika till Möckelmyren
Nyheter2024-06-13

Nytt elnät från Amerika till Möckelmyren

Jämtkraft moderniserar och säkrar elnätet i Sikås. Genom att ersätta gamla luftledningar som korsar gårdar och åkermark med nedgrävda jordkablar, investerar Jämtkraft cirka 15,5 miljoner kronor i projektet.

Därför behöver Jämtkraft höja elnätsavgiften
Nyheter2024-06-03

Därför behöver Jämtkraft höja elnätsavgiften

Inflation, höjda räntor och ökade materialkostnader. Det är de tre korta svaren på varför årsavgiften på elnätsabonnemangen behöver höjas den 1 juli 2024. Samtidigt har elnätsavgiften knappt följt inflationstakten om man jämför med avgiftsnivåerna för åren 2019-2022.

Historisk flytt till norra Sveriges mest hållbara kontor
Nyheter2024-05-21

Historisk flytt till norra Sveriges mest hållbara kontor

Från och med tredje juni kommer Jämtkrafts Kundtjänst och Reception finnas i det nya huvudkontoret på Kaserngatan 1, precis öster om rondellen vid Jamtli. Byggnaden är det enda kontoret norr om Uppsala som är LEED Platinum certifierat.

Jämtkrafts koboltfria batterier på plats
Pressmeddelande2024-04-16

Jämtkrafts koboltfria batterier på plats

Nyligen levererades de sista av de koboltfria batterierna till hybridanläggningen Hydrobooster vid Hissmofors vattenkraftverk i Krokom. De 15 megawatten i batterikapacitet ska hjälpa till att stabilisera elnätet vid stora frekvensvariationer. Anläggningen ska testköras i sommar och stå driftklar i september.

Jämtkraft och 14 vindkraftsföretag bakom ny utbildning
Pressmeddelande2024-04-04

Jämtkraft och 14 vindkraftsföretag bakom ny utbildning

Efterfrågan på kvalificerade vindkraftstekniker i norra Sverige är stor. För att möta efterfrågan samarbetar Jämtkraft och 14 andra ledande vindkraftsföretag om en helt ny yrkesutbildning för vindkraftstekniker. Den unika satsningen är skräddarsydd för att tillgodose branschens behov och är ett samarbete med Vilhelmina kommun.

Ny fjärrvärme till Frösön!
Pressmeddelande2024-03-26

Ny fjärrvärme till Frösön!

Jämtkraft förstärker fjärrvärmenätet till Frösön genom att bygga en helt ny ledning från Östersund via Storsjön till Frösön och Öneberget. Arbetet kommer att utföras i etapper under barmarksperioderna 2024-2025.

123...18