Under helgen har det kommit stora snömängder. Gå inte nära eventuellt lågt hängande ledningar eller träd som fallit mot ledningar, ring och felanmäl det på 063-14 92 00.

Avbrottskarta
Ett par ser ut över fjällen bredvid ett blått tält

Senaste nytt

Har du frågor om Jämtkraft eller söker du efter bilder från vår verksamhet? Du som arbetar som journalist eller inom media kan kontakta oss via 063-57 74 72 eller kommunikation@jamtkraft.se.

Jämtkrafts logotyp och bildbank hittar du här.

Bosse Svensson tar plats i Jämtkrafts styrelse
Pressmeddelande2023-10-26

Bosse Svensson tar plats i Jämtkrafts styrelse

Tidigare kommunalrådet i Östersunds kommun Bosse Svensson (C) blir ny ordinarie ledamot i Jämtkrafts styrelse. Han tar över platsen efter avgående ledamoten Kristina Grahn Persson som nyligen flyttat till Stockholm för nytt jobb på fastighetsbolaget Areim.

Priset på fjärrvärme höjs 2024
Nyheter2023-09-14

Priset på fjärrvärme höjs 2024

På grund av kraftigt höjda priser på biobränsle kommer Jämtkraft behöva höja fjärrvärmepriset. Ett formellt beslut är inte taget, men allt talar för att höjningen kommer att landa på omkring 9 procent.

Jämtkraft stöttar inköp av ellastbilar
Pressmeddelande2023-08-31

Jämtkraft stöttar inköp av ellastbilar

“Jag rullar utan buller”. Det är budskapet som ska stå på tio tunga eldrivna lastbilar i Jämtland under hösten 2023. Reklamplatsen köps av Jämtkraft i syfte att stötta inköpet av de dyra elfordonen. Målet är att få fler entreprenörer att våga ställa om till eldrift.

Ylva Andersson blir vd för Jämtkraft
Pressmeddelande2023-06-28

Ylva Andersson blir vd för Jämtkraft

Ylva Andersson är sedan flera år en etablerad medarbetare inom bolaget och har haft uppdrag som tillförordnad vd, finanschef och ansvarig projektledare för byggena av det nya kraftvärmeverket och huvudkontoret.

Jämtkraft pilottestar lokal flexibilitetsmarknad
Nyheter2023-06-27

Jämtkraft pilottestar lokal flexibilitetsmarknad

Jämtkraft kommer under vintern starta ett pilotprojekt med en lokal flexibilitetsmarknad. På marknaden kommer några utvalda privata aktörer kunna sälja så kallad flexibilitet för att i teorin avlasta Jämtkrafts elnät under timmar med hög belastning. På så sätt kan befintligt elnät utnyttjas effektivare.

Nytt kraftvärmeverk värmer Östersund 2025
Nyheter2023-06-09

Nytt kraftvärmeverk värmer Östersund 2025

Det grävs, pålas och gjuts. Delar av Rådhusgatan i infarten till Östersund är avstängd. Arbetet med det nya kraftvärmeverket är omfattande och pågår för fullt. Om mindre än två år ska det vara klart.

Ny styrelse för Jämtkraft
Pressmeddelande2023-05-23

Ny styrelse för Jämtkraft

Under bolagsstämman den 22 maj tillsattes en ny styrelse för Jämtkraft. Tre nya ledamöter och en ny ordförande valdes in.

Grävarbete påverkar trafiken i centrala Östersund
Pressmeddelande2023-05-12

Grävarbete påverkar trafiken i centrala Östersund

Kommande veckor blir det krångligare att köra i centrala Östersund. Ett antal gator påverkas när elnätet ska förnyas.

Vd Klas Liljegren väljer att lämna Jämtkraft
Pressmeddelande2023-05-03

Vd Klas Liljegren väljer att lämna Jämtkraft

Jämtkrafts vd Klas Liljegren väljer att lämna Jämtkraft av privata skäl, men kommer att jobba kvar på bolaget under en period. Vice vd, Ylva Andersson, träder in i hans ställe som vd tills en ny ordinarie vd är tillsatt.

Unik etablering i Östersund skapar 1 000 nya gröna jobb  
Pressmeddelande2023-04-20

Unik etablering i Östersund skapar 1 000 nya gröna jobb  

En elintensiv cirkulär satsning kallad Ecosystem Östersund ska etablera sig i Torvalla. Den består av ett datacenter som drivs av förnybar energi och samtidigt levererar värme till storskalig livsmedelsodling. Bakom mångmiljardinvesteringen står bolagen EcoDataCenter och WA3RM som tillsammans väntas skapa nära 1 000 nya arbetstillfällen i kommunen.

123...17