Under helgen har det kommit stora snömängder. Gå inte nära eventuellt lågt hängande ledningar eller träd som fallit mot ledningar, ring och felanmäl det på 063-14 92 00.

Avbrottskarta

Felanmälan vid strömavbrott och fjärrvärmeavbrott

Ring 063-14 92 00 för att felanmäla el och fjärrvärme. Men innan du ringer ber vi dig att kontrollera några saker först.

Strömavbrott

  1. Försäkra dig om att det inte är en säkring som har löst ut. Kontrollera både säkringarna i din elcentral och vid din elmätare.
  2. Kontrollera att din jordfelsbrytare inte har löst ut.
  3. Se efter om dina grannar också är utan ström.

Fjärrvärmeavbrott

  1. Kontrollera att det inte är din fjärrvärmecentral det blivit fel på. Läs manualen för din fjärrvärmecentral.

Om felet inte går att hitta hemma hos dig − ring oss på 063-14 92 00 och gör en felanmälan.