Under helgen har det kommit stora snömängder. Gå inte nära eventuellt lågt hängande ledningar eller träd som fallit mot ledningar, ring och felanmäl det på 063-14 92 00.

Avbrottskarta
Jämtkraft Elnät

För dig som elnätskund

Vi hjälper er med kabelanvisning innan ni ska göra markarbeten. Ni kan även ta hjälp av oss för arbete med spänning och felsökning i elkablar.