Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om

Elnätsavgifter för lokaler och flerbostadshus

Om du har din verksamhet inom Jämtkrafts elnätsområde så blir du elnätskund hos oss. Vi har olika typer av elnätsavtal till företag, säkringsabonnemang och effektabonnemang för låg- respektive högspänning. Vad som passar dig beror på din verksamhet och hur energibehovet ser ut.

Säkringsabonnemang

Elnätsavgiften för säkringsabonnemang består av två delar:

  • En fast del som bestäms av huvudsäkringens storlek i Ampere (A) – hur mycket effekt som kan användas.
  • En rörlig del som beror av den mängd el, i kilowattimmar (kWh), som förbrukas.

Till våra priser ska läggas statliga avgifter som tas ut en gång per år: Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. Även energiskatten för el, som också är en statlig avgift, debiteras på elnätsfakturan.

Nätavgift
SäkringsstorlekFast avgift per årRörlig avgift
16A3 360 kronor/år8 öre/kWh
20A5 432 kronor/år8 öre/kWh
25A6 904 kronor/år8 öre/kWh
35A9 728 kronor/år8 öre/kWh
50A13 960 kronor/år8 öre/kWh
63A18 112 kronor/år8 öre/kWh
80A24 288 kronor/år8 öre/kWh
100A30 648 kronor/år8 öre/kWh
125A38 560 kronor/år8 öre/kWh
Priser exklusive moms

Avgiftsbilaga för säkringsstorlek 16A–125A 2023

Nätavgift för effektabonnemang

Den fasta avgiften och effektavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Alla priser är exklusive moms.

Lågspänning

AvgifterEffekttariff (L30)
Fast avgift kronor/år11 000 kronor
Abonnemangsavgift kronor/kW, år498 kronor/kW
Elöverföring öre/kWh8 öre/kWh

Högspänning

AvgifterEffekttariff (H60)
Fast avgift kronor/år20 000 kronor
Abonnemangsavgift kronor/kW, år360 kronor/kW
Elöverföring öre/kWh7 öre/kWh