Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
Den enorma varmvattenberedaren Arctura i kvällsljus

Anslutningar till elnätet

Vid byggnation av nya fastigheter, lokaler eller större industrier ser vi till att ditt företag får el. Vi ansluter både konsumtion och produktion inom vårt elnätsområde.

Anslut fastigheter, lokaler och produktion

  • Ny anslutning

    Vi hjälper er när ni bygger nytt, flyttar in i en fastighet utan indragen el eller vill ändra i en befintlig anslutning.

  • Byggström

    Behöver ditt företag el tillfälligt vid byggnation eller evenemang? Beställ byggström så ordnar vi en tillfällig elanslutning.

  • Anslut produktion

    Vill ni börja producera egen el? Här informerar vi om vad företag behöver tänka på för att koppla in produktion .