Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Två personer med arbetskläder och hjälm står bortvänd från kameran och blickar ut över några vindkraftverk.

Hållbar energi

Hos Jämtkraft får du el från 100% förnybara energikällor. Förnybar energi är energi som kan förnyas på ett naturligt sätt såsom solkraft, vindkraft, vattenkraft och restprodukter från skog/bioenergi. Det här är ett område vi kan utan och innan. All el och nästan all fjärrvärme vi producerar och säljer kommer från just förnybara energikällor.

Vad är en hållbar produktion?

100% förnybar energi

Vår kärnverksamhet är hållbarhetsarbete. Vi bidrar med så mycket förnybar energi vi kan för energiomställningen och hållbarare energisystem.

Minska klimatpåverkan

1889 jobbade vi med framtidsfrågor och det gör vi än idag. Då handlade det om att få lamporna att lysa. Idag handlar det mycket om att vår el och värme inte ska ge några koldioxidutsläpp.

Framtidskraft

Vi vill bidra med den förnybara energi som vi behöver i ett hållbart samhälle. Det ger oss framtidskraft. Vår målsättning är att utöka vår förnybara elproduktion inom sol, vind och vatten.

Årets hållbara företag

Sedan 2015 delar vi ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan. Vi gör det eftersom vi vet att hållbarhet är den i särklass viktigaste frågan för vårt läns framtid. Det är det som kommer att ge livskraft, energi och långsiktig glädje för alla människor som väljer att leva i Jämtland.

Så jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vårt arbete med människor, lönsamhet och miljö.

Års- och hållbarhetsredovisningar

Läs våra års- och hållbarhetsredovisningar för de senaste åren. I dem får du ta del av aktuella frågor i verksamheten, hållbarhetsarbetet och det ekonomiska resultatet.

Jämtkraft på väg

Vad krävs det för att få ett tryggt elnät, en hållbar elproduktion och pålitlig värme?

Om du någon gång har besökt Jämtland har du med största sannolikhet mött mer än en bil som det står "Jämtkraft" på. Vart är alla bilar på väg? Vad gör en "Jämtkraftare" på en dag? I serien "Jämtkraft på väg" får vi en inblick i arbetet som många tar för givet. Vad krävs det för att få ett tryggt elnät, en hållbar elproduktion och pålitlig värme?

Uppladdat av Jämtkraft

I vår serie uppladdat av Jämtkraft har vi som ambition att informera och utbilda den som är intresserad av att lära sig mer om elsystemet och elmarknaden i Sverige. Vi kommer att ta upp alltifrån olika elavtal till hur vi ska bygga ett hållbart energisystem nu och framåt.

Hur kan ni säga att elen jag köper kommer just från en förnybar energikälla?

Vårt löfte om försäljning av 100 % förnybar el oavsett var i landet du bor handlar om elförbrukningsandelar i systemet från respektive produktionskälla oavsett var den producerats. Elen som Jämtkraft säljer kommer från förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och kraftvärme. Vi ser till att ha köpt lika mycket förnybar el som våra kunder förbrukar.

Elen som produceras levereras till det elnät som finns där produktionsanläggningen är belägen och kan sedan levereras där den behövs, i Sverige eller utomlands. Den el som du förbrukar när du tänder din lampa hemma kommer alltså inte från en specifik produktionskälla. Men när du köper 100 % förnybar el från oss ser du till att lika mycket el som du förbrukar produceras av en förnybar energikälla och levereras in i systemet.

För att styrka att vår elförsäljning kommer från förnybara energikällor, säkerställs att vi har lika många så kallade ursprungsgarantier som MWh el vi säljer till våra kunder. Vi gör med hjälp av en oberoende revisionsfirma en årlig revision som styrker att vi annullerat lika många ursprungsgarantier för förnybar el som MWh vi sålt.