Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

En ensam skogsmaskin i gammal skog

Bioenergi

Skogen är en viktig energikälla för ett hållbart energisystem. Vi väljer att utvinna energi från skogens restprodukter, det vi kallar återvunnen energi. Skogsbruk har varit en av basnäringarna i Jämtland sedan urminnes tider. Ur ett helhetsperspektiv är bioenergi en bra och viktig energikälla för ett hållbart energisystem. Nya träd växer upp om och om igen.

Varför bioenergi?

Energi från skogsrester

Fjärrvärmens affärsidé är på att ta tillvara resurser som annars skulle gå till spillo och göra om dem till värme och el. Vi återvinner restprodukter från skogen (grenar, returträ, sågverksbiprodukter och bark) till energi som ger fjärrvärme och el till tusentals hem.

Förnybar energi

Sedan slutet av 1980-talet har nästan hela vår produktion av fjärrvärme varit förnybar. Idag används endast en knapp procent olja i bränslemixen. Biobränslet är förnybart och den koldioxid som träet avger när det förbränns är inte mer än vad träet tar åt sig under sin livstid.

Lokalproducerat

Cirka 90 procent av de bränslen vi använder kommer från regionen. Resten köps från Norge där bränsle från sågverk och återvinningsstationer går med returfrakter på lastbilar.

Våra anläggningar för bioenergi

I Lugnvik finns vårt stora kraftvärmeverk. Det kompletteras av vår hetvattentank Arctura och flera mindre värmeverk i Jämtland.

Hur fungerar bioenergi och fjärrvärme?

I kraftvärmeverket görs biobränsle om till energi. Ett kraftvärmeverk ger både el och värme och kan drivas med nästan vilket bränsle som helst.