Vattenkraft i Billstaån

Idag är det fria vandringsvägar för fisk och fauna i hela Billstaån. Vattenkraften samsas med höga ekologiska värden.