Varning för bedrägeriförsök: Just nu får vi samtal från kunder som blivit uppringda från ett 08-nummer där avsändaren utger sig för att komma från Jämtkraft. Vi ber dig att vara observant och påminner om att vi:

  • Alltid ringer från ett 063-nummer
  • Aldrig ringer upp och ber dig godkänna något med BankID
Läs mer om bedrägeriförsök
Två byggarbetare kollar på en ritning

Byggvärme

Med Jämtkrafts byggvärme kan du tillgodose uppvärmningsbehovet på din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Fjärrvärme är ett effektivt alternativ för uppvärmning av befintliga fastigheter och det är lika fördelaktigt på en byggarbetsplats. Genom att ansluta till fjärrvärmenätet redan vid byggstart är det möjligt att tillgodose uppvärmningsbehovet under hela projektet. Det gäller såväl avfuktning och torkning som uppvärmning av byggbaracker och platskontor. Byggvärmen omvandlas sedan till permanent fjärrvärme som värmer byggnaden. Med fjärrvärme som byggvärme undviker ni onödigt stora elnätsabonnemang och byggcentraler under byggtiden.

Då ett bygge ofta kräver höga effekter är byggvärmen helt utan fasta kostnader. Kostnaden består endast av ett rörligt energipris för den energi som används. Anslutningsavgift kan tillkomma.

Kontakta oss gärna för att få veta mer och vilka förutsättningar som finns vid er byggplats.