Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Avtalsvillkor och blanketter

Här finns avtalsvillkor och blanketter att läsa och ladda hem. Villkoren hjälper dig att veta vad som gäller för de avtal du har med Jämtkraft. Dessutom hittar du blanketter för bland annat autogiro och fullmakter som kan underlätta din vardag.

Avtalsvillkor för företag

Elhandel

Energibranschens allmänna avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (rev)
Särskilda villkor N

Jämtkrafts avtalsvillkor 
Jämtkrafts avtalsvillkor
Rörligt anvisningsavtal särskilda villkor 

Elnät

Energibranschens allmänna avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (rev)
Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 H (rev)

Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme näringsidkare

Tekniska bestämmelser
Leveransgräns mellan leverantörens och kundens anläggning

Avtalsvillkor för M-busutgång
Avtalsvillkor M-busutgång

Blanketter

Anmälan mikroproduktion
Anmälan om anslutning av mikroproduktion
Bilaga mikroproduktion

Autogiro
Anmälningsblankett för autogiro

Skadeanmälan
Gör en skadeanmälan digitalt eller skriv ut och posta dokumentet Skadeanmälan till:

Jämtkraft 
Diariet (Skadeanmälan)
Box 394
831 25 Östersund

Information om skadeståndsärenden - Elnät