Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

En kvinna ler och serverar kaffe i kassan på ett kafé

Energideklarationer för flerbostadshus och lokaler

När du gör en energideklaration på ditt flerbostadshus eller din lokal får du veta vilka energibesparingar som går att göra. Den ger ett bra underlag för vad som går att åtgärda för att minska energianvändningen. Det finns också vissa lagkrav kopplade till att en byggnad ska ha en energideklaration.

Det här ingår i energideklarationen:

 • Vår energiexpert åker ut och gör en energibesiktning av byggnaden och ser över vad som påverkar energiförbrukningen och därmed driftkostnaderna.
 • Vi lämnar konkreta åtgärdsförslag som minskar energianvändning och driftkostnader.
 • Om förslaget på åtgärder är lönsamt räknar vi ut återbetalningstiden för effektiviseringen.
 • Vi tillhandahåller anslag som enligt krav från Boverket ska sättas upp vid förslagsvis entrén och som talar om att energideklarationen är utförd.
 • Vi för över uppgifter till Boverkets energideklarationsregister.

Intresseanmälan

Byggnader som ska ha en energideklaration

 • Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397)
 • Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om:
  • Den har en golvarea på över 250 m2 och ofta besöks av allmänheten
  • Byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.
 • Byggnader som ska säljas

I princip innebär det att alla bostadsrättsföreningar samt byggnader som hyrs ut ska ha en energideklaration om den totala golvarean överstiger 50 m2. Det finns dock ett antal undantag från kravet på energideklarationer. Dessa går att läsa om på Boverkets hemsida.

Kostnad

Vi utför energideklarationer inom våra ägarkommuner Östersund, Krokom och Åre kommun. Kostnaden för varierar beroende på hur långt från vårt huvudkontor i Östersund din byggnad är placerad.

 • Max 2,5 mil från Östersund: 7 800 kronor
 • Max 10 mil från Östersund: 8 200 kronor
 • Längre än 10 mil från Östersund 8 600 kronor
 • Vid fler än en huskropp tillkommer 975 kronor per huskropp
 • Vid fler än en hustyp tillkommer 975 kronor per hustyp

Alla priser i är exklusive moms.

Viktig information vid besöket

 1. Eventuellt intyg om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är utförd på byggnaden.
 2. Eventuellt intyg om radon är mätt i byggnaden.
 3. Ritningar över byggnaden för att bedöma uppvärmd yta.
 4. Uppgifter om fastighetens vattenanvändning (faktura från kommunen räcker).
 5. Uppgift om när byggnaden uppfördes.
 6. Fastighetsbeteckning.

Intresseanmälan energideklaration företag

Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i företagsnamn
Fyll i organisationsnummer (10 siffror)
Fyll i gatuadress
Fyll i postnummer och ort
Fyll i din e-postadress
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i eventuell övrig information