Två män bevakar datadiagram på en bildskärm

Jämtkraft Hedge

Kundanpassade elavtal för företag med högre förbrukning

Vill ert företag ha ett jämnare elpris med viss förutsägbarhet – utan att låsa er i ett fast pris? Då passar Jämtkrafts portföljförvaltade elavtal Jämtkraft Hedge er.

Jämtkraft Hedge är inte ett fastpris-avtal men heller inte ett vanligt rörligt avtal som följer spotprisets exakta svängningar för stunden. Här bevakar våra elmarknadsexperter hela tiden elmarknaden och säkrar genom strategiska inköp i förväg upp en del av elen för er framtida förbrukning. Större volymer förvaltas i en portfölj med målet att skapa ett så bra pris som möjligt utifrån just ert företags behov och riskbenägenhet. Resultatet blir ett elpris som varierar utifrån marknadsprisernas rörlighet men där svängningarna pareras.

Sett över de senaste åren har vårt portföljförvaltade pris över tid haft en jämnare priskurva och lägre pristoppar jämfört med det rörliga elpriset.

Riskbenägenheten styr vilken säkringshorisont som väljs för era elinköp – 12, 24 eller 36 månaders säkringshorisont. Och elen är såklart alltid 100 % förnybar.

Fördelar med Hedge:

 • Jämnare pris jämfört med ett vanligt rörligt elavtal
 • Undvik de högsta pristopparna i en volatil marknad
 • Mer planerbart kassaflöde
 • Elinköp med lägre riskpremie
 • Inte låsta i ett fast pris när marknadspriserna sjunker
 • Slipp oro för att avtalet löper ut och måste omförhandlas. Avtalet är löpande och har inget slutdatum.
 • Tillgång till förvaltarkompetens som tidigare enbart varit tillgängligt för stora industrier

Vad passar er?

Vill ni i största möjliga mån dra nytta av snabba prisnedgångar ska ni välja en kortare säkringshorisont?

Vill ni ha ett jämnare elpris bör ni välja en längre horisont med mindre svängningar?

Välj strategi

 • Hedge Budget: Passar företag som behöver en ”realistisk” budget för nästa års elpris
 • Hedge 12: Passar företag med hög riskaptit som kan dra nytta av snabba prisdippar.
 • Hedge 24: Passar företag med en medelstor riskaptit. En något längre säkringshorisont som ger ett lite jämnare elpris.
 • Hedge 36: Passar företag som föredrar låg risk. Genom en lång säkringshorisont kan ett jämnare, och över tid lägre, elpris erbjudas.

Jag vill veta mer

Fyll i formuläret så kontaktar vi er med mer kundanpassad information.

Fyll i förnamn och efternamn
Fyll i företagsnamn
Fyll i telefonnummer
Fyll i din mailadress
Ange organisationsnummer
Förväntad förbrukning i kWh/år
Ange er förväntade förbrukning
Jag är intresserad av