Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Två män bevakar datadiagram på en bildskärm

Jämtkraft Hedge

Kundanpassade elavtal för företag med högre förbrukning

Vill ert företag ha ett jämnare elpris med viss förutsägbarhet – utan att låsa er i ett fast pris? Då passar Jämtkrafts portföljförvaltade elavtal Jämtkraft Hedge er.

Jämtkraft Hedge är inte ett fastpris-avtal men heller inte ett vanligt rörligt avtal som följer spotprisets exakta svängningar för stunden. Här bevakar våra elmarknadsexperter hela tiden elmarknaden och säkrar genom strategiska inköp i förväg upp en del av elen för er framtida förbrukning. Större volymer förvaltas i en portfölj med målet att skapa ett så bra pris som möjligt utifrån just ert företags behov och riskbenägenhet. Resultatet blir ett elpris som varierar utifrån marknadsprisernas rörlighet men där svängningarna pareras.

Sett över de senaste åren har vårt portföljförvaltade pris över tid haft en jämnare priskurva och lägre pristoppar jämfört med det rörliga elpriset.

Och elen är såklart alltid 100 % förnybar.

Fördelar med Hedge

  • Jämnare pris jämfört med ett vanligt rörligt elavtal
  • Undvik de högsta pristopparna i en volatil marknad
  • Mer planerbart kassaflöde
  • Elinköp med lägre riskpremie
  • Inte låsta i ett fast pris när marknadspriserna sjunker
  • Slipp oro för att avtalet löper ut och måste omförhandlas. Avtalet är löpande och har inget slutdatum.
  • Tillgång till förvaltarkompetens som tidigare enbart varit tillgängligt för stora industrier

Jag vill veta mer om Hedge 36

Fyll i formuläret så kontaktar vi er med mer kundanpassad information.

Fyll i förnamn och efternamn
Fyll i företagsnamn
Fyll i telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Ange organisationsnummer
Förväntad förbrukning i kWh/år
Ange er förväntade förbrukning