Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Jämtkraft nya kraftvärmeverk, KVV2.

Aktuella projekt

Vi jobbar med ständiga förbättringar i vår elproduktion, värmeproduktion och i vårt elnät för att framtidssäkra vår 100% naturliga jämtkraft till dig som kund. Våra aktuella projekt innefattar utveckling och avveckling av befintlig verksamhet, men också helt nya etableringar av elintensiv industri.

Framtidssäkring

Vår målsättning är att utöka vår förnybara produktion inom sol-, vind-, vatten- och bioenergi. Vi vill bidra med den förnybara energi som vi behöver i ett hållbart samhälle.

Hållbar utveckling

Vi möjliggör nya elintensiva företagsetableringar i regionen och tar steg framåt i den gröna omställningen.

Tryggt elnät

Vi jobbar med ständiga förbättringar i vårt elnät för att framtidssäkra strömförsörjningen till dig som kund.