Vattenkraften samsas med fisken i Billstaån

Idag är det fria vandringsvägar för fisk och fauna i hela Billstaån. Vattenkraften samsas med höga ekologiska värden.

Trygg värme med serviceavtal – få 3 fria månader

Ett serviceavtal för fjärrvärmen hjälper dig att optimera dina värmekostnader i hemmet. Just nu får du tre kostnadsfria månader.

Solcellspaket för din villa

Hos oss får du ett komplett solcellspaket där allt från planering till installation av solcellerna ingår.

Lagra din solenergi

Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra den solenergi du producerar på sommaren för att använda den på vintern, utan dyra batterier.