Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Fjärrvärmeverk under vintern med månen i bakgrunden

Spara energi med fjärrvärme

Med fjärrvärme har ni en god leveranssäkerhet. Vi sköter drift och underhåll av fjärrvärmesystemet dygnet runt och har beredskap om något skulle hända. Du märker inte särskilt mycket av fjärrvärmen, förutom att det är behagligt och skönt. Den är tyst och sköter sig själv för det allra mesta.

Miljöklok värme med fjärrvärme

Energieffektivisering

En anläggning istället för många är effektivare. I vårt kraftvärmeverk har vi effektiviserat ytterligare – samtidigt med värmeproduktionen får vi el, på köpet. Så med fjärrvärmen sparar vi på våra gemensamma resurser.

Återvunnen energi

Jämtkrafts fjärrvärme kommer till allra största delen från bioenergi och återvunnen energi. Som rester från trä- och skogsbruk, träavfall från soptippen eller spillvatten – energi som annars skulle gå till spillo.

Resurssnål värme

Fjärrvärme är extremt resurssnålt. Bara genom att ha fjärrvärme är ni med och bidrar till ett mer energieffektivt samhälle.

Vad innebär Reko fjärrvärme?

Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Jämtkraft innehar den prestigefyllda kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme. Fjärrvärmebranschens kvalitetssystem som tryggar och stärker kundernas ställning gentemot leverantören. Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Det innebär att vi har:

  • Kunden som utgångspunkt
  • Reko avtal
  • Snabb hantering av problem
  • Öppenhet om bland annat pris
  • Flexibilitet för att tillgodose kundens värmeval