Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
Fjärrvärmeverk under vintern med månen i bakgrunden

Spara energi med fjärrvärme

Med fjärrvärme har ni en god leveranssäkerhet. Vi sköter drift och underhåll av fjärrvärmesystemet dygnet runt och har beredskap om något skulle hända. Du märker inte särskilt mycket av fjärrvärmen, förutom att det är behagligt och skönt. Den är tyst och sköter sig själv för det allra mesta.

Miljöklok värme med fjärrvärme

Energieffektivisering

En anläggning istället för många är effektivare. I vårt kraftvärmeverk har vi effektiviserat ytterligare – samtidigt med värmeproduktionen får vi el, på köpet. Så med fjärrvärmen sparar vi på våra gemensamma resurser.

Återvunnen energi

Jämtkrafts fjärrvärme kommer till allra största delen från bioenergi och återvunnen energi. Som rester från trä- och skogsbruk, träavfall från soptippen eller spillvatten – energi som annars skulle gå till spillo.

Resurssnål värme

Fjärrvärme är extremt resurssnålt. Bara genom att ha fjärrvärme är ni med och bidrar till ett mer energieffektivt samhälle.

Boka konsultation

Vill du veta mer om just dina förutsättningar för fjärrvärme? Boka ett samtal med oss så kan vi svara på just dina frågor.

Välj tid i kalendern så ringer vi upp dig på avtalad tid. Vill du komma till Jämtkraft för ett personligt möte går det också bra.

Vad innebär Reko fjärrvärme?

Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Jämtkraft innehar den prestigefyllda kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme. Fjärrvärmebranschens kvalitetssystem som tryggar och stärker kundernas ställning gentemot leverantören. Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Det innebär att vi har:

  • Kunden som utgångspunkt
  • Reko avtal
  • Snabb hantering av problem
  • Öppenhet om bland annat pris
  • Flexibilitet för att tillgodose kundens värmeval