Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

En medarbetare på Jämtkraft torrisblästrar i en nätstation.

Torrisblästring – för rengöring av transformatorstationer

Transformatorer kräver underhåll i form av rengöring vilket vanligtvis innebär driftstopp. Nu kan Jämtkraft erbjuda isblästring med torr is för att underlätta arbetet. Torrisblästring är en miljövänlig, skonsam och effektiv rengöringsmetod som utförs utan driftsavbrott eller demontering.

Så fungerar torrisblästring

Rengöringsmetoden kan liknas vid en rejäl högtryckstvätt som når alla skrymslen och vrår. Med torrisblästring rengör man genom att blästra alla ytor med små pellets av torris. Dessa består av koldioxid i fast form med en temperatur på omkring -78 °C. När isen får kontakt med ytan värms koldioxiden upp och förångas. Föroreningar och smuts avlägsnas effektivt och skonsamt.

Blästringen sker helt utan kemikalier eller lösningsmedel och är totalt giftfri. Rengöringen lämnar heller inte kvar några restprodukter och den underliggande ytan tar ingen skada.

Grundkostnaden för saneringen är 2 000 kronor inklusive utrustning och torr is. Tillkommer gör milersättning och själva arbetskostnaden. Arbetet utförs av behörig personal från Jämtkraft.

Fördelar

  • Minimerade maskinella driftstopp
  • Inga förberedelser krävs innan rengöring
  • Når alla svåråtkomliga ställen utan demontering
  • Miljövänlig rengöring utan kemikalier eller gifter
  • Inga restprodukter
  • Inget slitage på behandlade ytor
Innan torrisblästring.

Före isblästring.

Efter torrisblästring.

Efter isblästring.